ลดราคา!

13.คลอโรพลาส โปรตีนอะมิโน สำหรับ บำรุงกุหลาบดอกโต ดอกสวย ✰✰✰✰✰

235.00฿

คลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยคลอโรพลาสเป็นอวัยวะภายในเซลล์พืชที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง ผลิตอาหารให้แก่พืช โปรตีนอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน มีหน้าที่สร้างและซ่อมแซมเซลล์ กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชแข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

ดังนั้น การให้คลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโนแก่กุหลาบจึงช่วยให้กุหลาบเจริญเติบโตได้ดี ดอกโต ดอกสวย ดังนี้

 • เร่งการเจริญเติบโตของกุหลาบ คลอโรพลาสช่วยให้กุหลาบสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ผลิตอาหารให้แก่พืชได้มากขึ้น ส่งผลให้กุหลาบเจริญเติบโตได้เร็ว ใบเขียวเข้ม แข็งแรง

 • ช่วยให้กุหลาบออกดอกดก โปรตีนอะมิโนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของตาดอก ช่วยให้กุหลาบออกดอกดก ดอกตูมแน่น

 • ช่วยให้ดอกกุหลาบมีขนาดใหญ่และสวยงาม คลอโรพลาสช่วยให้กุหลาบสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ผลิตอาหารให้แก่พืชได้มากขึ้น ส่งผลให้ดอกกุหลาบมีขนาดใหญ่ กลีบดอกหนา แน่น สวยงาม

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

UPC:Chloroplast amino protein

Brand: nawa 

กุหลาบเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม หลากหลายสีสัน และกลิ่นหอม การดูแลกุหลาบให้เจริญเติบโตและออกดอกอย่างสวยงามนั้น สามารถทำได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้กันคือการใช้สารบำรุงพืช ซึ่งสารบำรุงพืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีสรรพคุณและประโยชน์ที่แตกต่างกัน

คลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโน เป็นสารบำรุงพืชที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการบำรุงกุหลาบ เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยบำรุงต้นกุหลาบให้เจริญเติบโตและออกดอกได้อย่างสวยงาม

คลอโรพลาส คืออวัยวะภายในเซลล์ของพืชที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง โดยคลอโรพลาสจะดูดซับแสงแดดมาใช้ในการสร้างน้ำตาลและสารอาหารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

โปรตีนอะมิโน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน โปรตีนอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญของพืชและสัตว์ มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโต การซ่อมแซม และการทำงานของเซลล์ต่างๆ

คลอโรพลาส โปรตีนอะมิโน สำหรับ บำรุงกุหลาบดอกโต ดอกสวย ช่วยกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงกุหลาบที่ประกอบด้วยคลอโรพลาส โปรตีนอะมิโน และสารอาหารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกุหลาบ ช่วยให้กุหลาบมีดอกที่ใหญ่ สวยงาม สีสันสดใส และกลิ่นหอมยิ่งขึ้น

คลอโรพลาสเป็นออร์แกเนลล์ที่มีอยู่ในเซลล์ของพืชและสาหร่าย มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นกระบวนการที่พืชใช้แสงแดด น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างอาหารและออกซิเจน

โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชสร้างเซลล์ใหม่และซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย
การบำรุงกุหลาบด้วยคลอโรพลาส โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ จะช่วยให้กุหลาบเจริญเติบโตได้ดี ดอกโต บานเต็มต้น และทนทานต่อโรคและแมลง
คลอโรพลาสช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสง ทำให้กุหลาบได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตมากขึ้น
โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ช่วยบำรุงรากและลำต้น ทำให้กุหลาบมีรากที่แข็งแรงและลำต้นที่แข็งแรง

นอกจากนี้ คลอโรพลาสโปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของกุหลาบ ทำให้กุหลาบทนทานต่อโรคและแมลงได้

คลอโรพลาส โปรตีนอะมิโน ช่วยบำรุงกุหลาบดอกโต ดอกสวย

คลอโรพลาส คืออะไร

คลอโรพลาสเป็นออร์แกเนลล์ที่พบได้ในเซลล์พืชและสาหร่าย ทำหน้าที่หลักในการสังเคราะห์แสง คลอโรพลาสมีสีเขียวเนื่องจากมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่ดูดซับแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี

โปรตีนอะมิโน คืออะไร

โปรตีนอะมิโนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่ประกอบกันเป็นโปรตีน โปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทำหน้าที่โครงสร้าง การทำงาน และควบคุมในสิ่งมีชีวิต

คลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโนมีความสำคัญต่อกุหลาบอย่างไร

คลอโรพลาสมีความสำคัญต่อกุหลาบในการสังเคราะห์แสง เพื่อผลิตอาหารและพลังงานให้กับต้นกุหลาบ โปรตีนอะมิโนมีความสำคัญต่อกุหลาบในการสร้างฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนพืชเป็นสารเคมีที่ควบคุมการเจริญเติบโต การพัฒนา และกระบวนการต่าง ๆ ในพืช

การบำรุงกุหลาบด้วยคลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโน

คลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโนสามารถนำมาใช้ในการบำรุงกุหลาบได้ โดยสามารถใช้เป็นปุ๋ยทางใบหรือฉีดพ่นทางใบ คลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโนจะช่วยบำรุงกุหลาบให้เจริญเติบโตได้ดี ดอกโต ดอกสวย และทนทานต่อโรคและแมลง

ประโยชน์ของการบำรุงกุหลาบด้วยคลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโน

การบำรุงกุหลาบด้วยคลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโน จะช่วยให้กุหลาบได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างครบถ้วน ส่งผลให้กุหลาบได้รับประโยชน์ดังนี้

 • กุหลาบเจริญเติบโตได้ดี ลำต้นแข็งแรง ใบเขียวเข้ม
 • ดอกกุหลาบโต บานสะพรั่ง สีสันสดใส
 • ดอกกุหลาบทนทานต่อโรคและแมลง

วิธีบำรุงกุหลาบด้วยคลอโรพลาสโปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์

 1. ผสมคลอโรพลาส โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ในน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่กำหนด
 2. ใช้สารละลายที่ได้ฉีดพ่นหรือรดน้ำกุหลาบเป็นประจำ

ข้อควรระวัง

 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
 • ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่แห้งและเย็น
 • ไม่ควรสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
 • หากสัมผัสกับผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที

คลอโรพลาส เป็นสารสีเขียวที่พบในใบพืช มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับพืชในการเจริญเติบโต โปรตีนอะมิโน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อใหม่

ประโยชน์ของคลอโรพลาส โปรตีนอะมิโน สำหรับ บำรุงกุหลาบดอกโต ดอกสวย ช่วยให้กุหลาบมีกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้น

 

 • ช่วยให้กุหลาบมีดอกที่ใหญ่ สวยงาม สีสันสดใส
 • ช่วยให้กุหลาบมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้น
 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกุหลาบ
 • ช่วยเพิ่มการต้านทานโรคและแมลงให้กับกุหลาบ

วิธีใช้คลอโรพลาส โปรตีนอะมิโน

 1. ผสมคลอโรพลาส โปรตีนอะมิโน กับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ซีซี : น้ำ 1 ลิตร
 2. ฉีดพ่นที่ใบและดอกของกุหลาบ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 3. สามารถใช้ได้กับกุหลาบทุกสายพันธุ์

หากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น กุหลาบของคุณจะมีดอกที่ใหญ่ สวยงาม สีสันสดใส และกลิ่นหอมยิ่งขึ้น

คลอโรพลาส เป็นออร์แกเนลล์ที่พบในเซลล์พืช มีหน้าที่หลักในการสังเคราะห์แสง โดยนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของน้ำตาลกลูโคส ซึ่งน้ำตาลกลูโคสนี้จะถูกนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์พืช

โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ ที่เป็นส่วนประกอบของคลอโรพลาส  เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยทำหน้าที่สร้างเซลล์ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืช

จากการวิจัยพบว่า คลอโรพลาสโปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ มีส่วนช่วยในการบำรุงกุหลาบให้ดอกโต บานเต็มต้น โดยคลอโรพลาสช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะทำให้พืชมีอาหารและพลังงานเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของดอก โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของเซลล์พืช ทำให้ดอกมีความแข็งแรงและทนทาน

การให้อาหารกุหลาบด้วยคลอโรพลาสและโปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ จึงช่วยให้ดอกกุหลาบเจริญเติบโตได้ดี ดอกโต บานเต็มต้น และมีอายุการใช้งานนานขึ้น

 

สามารถให้อาหารกุหลาบด้วย คลอโรพลาส โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ โดยฉีดพ่นหรือรดน้ำกุหลาบทุกเดือน

ข้อควรระวังในการให้อาหารกุหลาบด้วยคลอโรพลาสโปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์

 • ไม่ควรให้อาหารกุหลาบในปริมาณที่มากเกินไป เพราะอาจทำให้พืชได้รับสารอาหารมากเกินไปและส่งผลเสียต่อพืชได้
 • ควรให้อาหารกุหลาบในช่วงเช้าหรือเย็น หลีกเลี่ยงการให้อาหารกุหลาบในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจัด เพราะอาจทำให้คลอโรพลาสถูกทำลายได้

การสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพืชมีคลอโรฟิลล์ ซึ่งคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวที่พบในคลอโรพลาสนั่นเอง ดังนั้นการเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ในพืชจึงช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พืชมีอาหารและพลังงานเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของดอก

นอกจากนี้ โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ยังช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของเซลล์พืช ทำให้ดอกมีความแข็งแรงและทนทาน โดยโปรตีนอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน ซึ่งโปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โปรตีนมีหน้าที่ในการทำหน้าที่โครงสร้าง ขนส่งสาร ควบคุมการทำงานของเซลล์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้น คลอโรพลาสโปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์จึงมีส่วนช่วยในการบำรุงกุหลาบให้ดอกโต บานเต็มต้น โดยคลอโรพลาสช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะทำให้พืชมีอาหารและพลังงานเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของดอก โปรตีนอะมิโนในรูปเปปไทด์ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของเซลล์พืช ทำให้ดอกมีความแข็งแรงและทนทาน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “13.คลอโรพลาส โปรตีนอะมิโน สำหรับ บำรุงกุหลาบดอกโต ดอกสวย ✰✰✰✰✰”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *