สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารกระตุ้นเชิงชีวภาพ ชนิดหนึ่ง มีชื่อเต็ม ๆ เรียกว่า
Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants (nawa)

ประกอบด้วยสารอินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ กรดฮิวมิค กรดฟุลวิค อะมิโนโมเลกุลขนาดเล็ก สารต้านอนุมูลอิสระ และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น แบคทีเรีย ไรโซเบียม และไมคอร์ไรซา สารเหล่านี้ทำงานร่วมกันในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร ต้านทานความเครียดจากสภาพแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตจากงานวิจัยพบว่า nawa สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผัก เช่น ผักกาดหอม กะหล่ำปลี แตงกวา และมะเขือเทศ nawa ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต เช่น น้ำหนัก รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากโรคและแมลงศัตรูพืช

nawa เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพที่มีความปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัยประโยชน์ของ nawa มีดังนี้

เพิ่มผลผลิตพืชเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต้านทานความเครียดจากสภาพแวดล้อม
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
ปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค
nawa สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งกับพืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับ และไม้ดอกไม้ประดับ nawa สามารถฉีดพ่นทางใบ รดน้ำทางดิน หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ

nawa เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืช จึงนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน

NAWA ย่อมาจาก Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการเกษตรสัญชาติไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรแบบดั้งเดิม

NAWA ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการยกระดับการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการของ NAWA ประกอบด้วย

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และปรับปรุงคุณภาพดิน สารควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

NAWA ได้ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยพบว่าเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์และบริการของ NAWA มาใช้ สามารถเพิ่มผลผลิตได้เฉลี่ย 10-20% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 20-30% และลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชได้ 50-60%

NAWA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ NAWA ยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น นวัตกรรมสำหรับการเพาะปลูก nawa สารเร่งเชิงชีวภาพ

สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ nawa สารเร่งเชิงชีวภาพ ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าดังนี้

  • จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ