สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารกระตุ้นเชิงชีวภาพ ชนิดหนึ่ง มีชื่อเต็ม ๆ เรียกว่า
Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants (nawa)

ประกอบด้วยสารอินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ กรดฮิวมิค กรดฟุลวิค อะมิโนโมเลกุลขนาดเล็ก สารต้านอนุมูลอิสระ และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น แบคทีเรีย ไรโซเบียม และไมคอร์ไรซา สารเหล่านี้ทำงานร่วมกันในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร ต้านทานความเครียดจากสภาพแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตจากงานวิจัยพบว่า nawa สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผัก เช่น ผักกาดหอม กะหล่ำปลี แตงกวา และมะเขือเทศ nawa ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต เช่น น้ำหนัก รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากโรคและแมลงศัตรูพืช

nawa เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพที่มีความปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัยประโยชน์ของ nawa มีดังนี้

เพิ่มผลผลิตพืชเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต้านทานความเครียดจากสภาพแวดล้อม
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
ปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค
nawa สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งกับพืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับ และไม้ดอกไม้ประดับ nawa สามารถฉีดพ่นทางใบ รดน้ำทางดิน หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ

nawa เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืช จึงนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน

NAWA ย่อมาจาก Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการเกษตรสัญชาติไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรแบบดั้งเดิม

NAWA ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการยกระดับการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการของ NAWA ประกอบด้วย

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และปรับปรุงคุณภาพดิน สารควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

NAWA ได้ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยพบว่าเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์และบริการของ NAWA มาใช้ สามารถเพิ่มผลผลิตได้เฉลี่ย 10-20% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 20-30% และลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชได้ 50-60%

NAWA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ NAWA ยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น นวัตกรรมสำหรับการเพาะปลูก nawa สารเร่งเชิงชีวภาพ

สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ nawa สารเร่งเชิงชีวภาพ ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าดังนี้

 • จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ

ปัญหาโรคพืชกำลัง กวนใจคุณอยู่ใช่ไหม?
วันเดอร์ฟูล โปรตีนเปปไทด์ สูตรวัคซีนพืช ช่วยคุณได้!

 • ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่สารเคมี
 • กระตุ้นการดูดซับธาตุอาหาร
 • เร่งการเจริญเติบโต
 • เพิ่มภูมิคุ้มกันให้พืชสามารถต้านโรคพืชได้
 • พืชแข็งแรง โตไว ใบเขียวเข้ม
 • ฉีดอะไรก็ดก พ่นอะไรก็งาม

วันเดอร์ฟูล อาหารเสริมโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช ชนิดน้ำเข้มข้น นวัตกรรมใหม่ของการเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุนได้ดี

ปลดล็อกศักยภาพพืชของคุณให้เต็มเปี่ยม กับ “วินโกรท”

สารกระตุ้นการสังเคราะห์แสง สูตรลมเบ่งพืช

 • กระตุ้นการออกดอก ออกผล ขั่วเหนียว ลดการหลุดร่วง
 • ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่สารเคมี เป็นโปรตีนเปปไทด์สำหรับพืช
 • ช่วยกระตุ้นการดูดซับธาตุอาหาร พืชแข็งแรง โตไว ใบเขียวเข้ม
 • ฉีดอะไรก็ดก พ่นอะไรก็งาม

ปลดล็อกพลังแฝงของพืช เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

ปฏิวัติวงการเกษตร! เปลี่ยนรากให้เป็นหัว พืชแข็งแรง โตไว ใบเขียว ดกทุกแปลง!

เอแพล้น โปรตีนเปปไทด์ สูตรเร่งรากเร่งหัว ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่สารเคมี กระตุ้นการดูดซับธาตุอาหาร พืชแข็งแรง โตไว ใบเขียวเข้ม ฉีดอะไรก็ดก พ่นอะไรก็งาม

ปลดล็อกศักยภาพพืชของคุณ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เกษตรสมัยใหม่ ต้องเอแพล้น!

พลิกโฉมพืชหัวของคุณให้ “บิ๊กไซส์”

บิ๊กไซส์ สูตรขยายขนาดหัว เพิ่มเซลล์พืช ช่วยขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่สารเคมี

โปรตีนเปปไทด์ กระตุ้นการสังเคราะห์แสง เร่งรากเร่งหัว

พืชแข็งแรง โตไว ใบเขียวเข้ม ฉีดอะไรก็ดก พ่นอะไรก็งาม

ปลดล็อกศักยภาพพืชหัวของคุณ สั่งซื้อ “บิ๊กไซส์” เลยวันนี้!

ไบอัน : พลังธรรมชาติ ปกป้องพืชผล

หยุดยั้งโรคร้าย ไบอัน สารสกัดจากพืช ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส

ปกป้องผลผลิต จัดการโรคพืชก่อนลุกลาม ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม

มั่นใจ ไบอัน ให้ผลลัพธ์ดี ปกป้องพืชผลของคุณ

เลือกไบอัน เพื่อสุขภาพพืชที่แข็งแรง

รอล่าโปรตีนเปปไทด์: ตัวช่วยเด็ดสำหรับสวนผักของคุณ

บำรุงผักสวนครัวทั้งผักกินใบและผักกินผล ด้วยสารอินทรีย์จากธรรมชาติ ช่วยให้ผักของคุณ เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง ผลผลิต มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย

ลองใช้รอล่าโปรตีนเปปไทด์ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการปลูกผัก ง่าย สะดวก ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สั่งซื้อรอล่าโปรตีนเปปไทด์ เลยวันนี้! สวนผักของคุณจะสวยงาม สมบูรณ์แบบ กว่าที่เคย!

กำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย แคสทาเลีย เวจเทเบิ้ลโซป

สารชีวภัณฑ์ 100% ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลากหลายชนิด ด้วง หนอน แมลงปีกแข็ง ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้น้อยได้ผลดี วิธีใช้หลากหลาย รดน้ำ ฉีดพ่น ทา

แคสทาเลีย เวจเทเบิ้ลโซป เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง มีส่วนประกอบจากน้ำมันมะพร้าว อ้อย และสมุนไพรสกัดเข้มข้น มีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงหลายชนิด เช่น ด้วง หนอน แมลงปีกแข็ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ปกป้องพืชผลของคุณด้วย แคสทาเลีย เวจเทเบิ้ลโซป

บลูการ์ด เวจเทเบิ้ลโซป : กำจัดเพลี้ย ปลอดภัย ไร้กังวล

เบื่อไหม กับปัญหาเพลี้ยรบกวนพืชผล?

หมดกังวล กับ บลูการ์ด เวจเทเบิ้ลโซป ผลิตภัณฑ์กำจัดเพลี้ยจากธรรมชาติ 100%

ปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม ด้วยสารสกัดจากสะเดา ข่า ตะไคร้หอม และขมิ้นชัน

เห็นผลไว เพลี้ยอ่อนแอและตายในที่สุด

เลือกใช้ บลูการ์ด เวจเทเบิ้ลโซป ปลอดภัย ไร้กังวล

ปกป้องพืชผลของคุณจากไรศัตรูพืชด้วย คันโทรลไมท์

สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง

 • กำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไรจะค่อยๆ อ่อนแอและตายลงภายในระยะเวลาไม่กี่วัน
 • ผลการทดสอบพิสูจน์แล้ว ว่าสามารถกำจัดไรขาวได้ 90% ภายใน 24 ชั่วโมง และกำจัดไรแดงได้ 80% ภายใน 48 ชั่วโมง
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง

เปลี่ยนมาใช้คันโทรลไมท์ สารสกัดจากธรรมชาติ ปกป้องพืชผลของคุณอย่างปลอดภัย