ลดราคา!

12.อะมิโนโปรตีนโปร-ทู สำหรับยางพารา เพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา ช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น ✰✰✰✰✰

Original price was: 380.00฿.Current price is: 355.00฿.

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับยางพารา ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด และโปรตีน 10% มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา และช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น ดังนี้

 • เพิ่มผลผลิตยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตแข็งแรง ใบเขียวเข้ม ผลัดใบน้อย ส่งผลให้ต้นยางพารามีศักยภาพในการให้น้ำยางสูง ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น 10-20%
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยให้ยางพารามีความหนืดสูง ทนทานต่อการสึกหรอ เหนียวไม่แตกง่าย ส่งผลให้ยางพารามีคุณภาพดี นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยให้น้ำยางไหลออกจากต้นยางพาราได้ดีขึ้น ช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำยาง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

UPC: Amino Protein Pro-2 For rubber
Brand: nawa

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้สำหรับยางพารา ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด ฮอร์โมนพืช และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็น มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ช่วยให้น้ำยางไหลดี

ประโยชน์ของอะมิโนโปรตีนโปร-ทู

 • เพิ่มผลผลิตยางพารา ช่วยให้ยางพาราแตกใบอ่อนเร็วขึ้น เพิ่มจำนวนตายาง เพิ่มปริมาณน้ำยางแห้ง และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา ทำให้ยางพารามีความเหนียว ยืดหยุ่นดี และทนทานต่อสภาพอากาศ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ทำให้ปุ๋ยที่ใส่เข้าไปถูกดูดซึมไปใช้โดยต้นยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดี ทำให้การกรีดยางพารามีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทู

ผสมอะมิโนโปรตีนโปร-ทูกับน้ำในอัตราส่วน 1:800 ฉีดพ่นบนใบยางพาราทุก 7-10 วัน ในช่วงแตกใบอ่อน แตกใบแก่ และระยะเตรียมกรีด

 • พิ่มผลผลิตยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทำให้ต้นยางพารามีใบเขียวสด แตกกิ่งก้านสาขาดี รากแข็งแรง ส่งผลให้ยางพารามีผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มปริมาณยางพารา เพิ่มปริมาณโปรตีน ยางแห้ง และยางดิบในยางพารา ทำให้ยางพารามีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางพาราสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ดีและผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดี อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำยาง ทำให้เกษตรกรสามารถกรีดยางได้สะดวกยิ่งขึ้น

วิธีใช้งานอะมิโนโปรตีนโปร-ทู

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู สามารถใช้ได้ทั้งแบบฉีดพ่นทางใบและแบบให้ทางดิน

แบบฉีดพ่นทางใบ

อัตราส่วน 20-25 ซีซี ผสมน้ำ 20-25 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 7-10 วัน ในช่วงที่ต้นยางพาราเริ่มแตกใบอ่อน จนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกรีด

แบบให้ทางดิน

อัตราส่วน 35-40 ซีซี ผสมน้ำ 20-25 ลิตร รดให้ทั่วโคนต้นยางพาราทุก 7-10 วัน ในช่วงที่ต้นยางพาราเริ่มแตกใบอ่อน จนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกรีด

ข้อควรระวัง

จากการทดลองพบว่า การใช้อะมิโนโปรตีนโปร-ทูสามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราได้เฉลี่ย 10-20% ปรับปรุงคุณภาพยางพาราได้เฉลี่ย 10-15% และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยได้เฉลี่ย 15-20%

ประโยชน์ของอะมิโนโปรตีนโปร-ทู

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา โดยช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางพาราแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา โดยช่วยเพิ่มปริมาณยางแห้ง ลดความข้นเหนียวของน้ำยาง ช่วยให้ยางพารามีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย โดยช่วยเร่งการดูดซึมธาตุอาหารของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางพาราได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดี โดยช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำยาง ทำให้น้ำยางไหลได้ดียิ่งขึ้น

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้สำหรับยางพารา มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ช่วยให้น้ำยางไหลดี ดังนี้

 • เพิ่มผลผลิตยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางมีใบเขียว แตกกิ่งก้านสาขาได้ดี ส่งผลให้มีตาดอกเพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวนผลยาง และเพิ่มน้ำหนักผลยาง
 • ปรับปรุงคุณภาพยางพารา อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มปริมาณยางแห้งในผลยาง ทำให้ยางพารามีความเหนียว ยืดหยุ่นดี และทนทานต่อการสึกหรอ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ จึงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
 • ช่วยให้น้ำยางไหลดี อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ช่วยกระตุ้นให้น้ำยางไหลได้ดี ทำให้เกษตรกรสามารถกรีดยางได้มากขึ้น
 อะมิโนโปรตีนโปร-ทู ผลิตจากกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อต้นยางพารา 18 ชนิด ได้แก่
 • กรดอะมิโนจำเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ไลซีน ทริปโตเฟน วาลีน ไอโซลิวซีน เลซิติน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลานีน และทรีโอนีน
 • กรดอะมิโนกึ่งจำเป็น 4 ชนิด ได้แก่ อาร์จีนีน ฮิสทีดีน ไกลซีน และซีสเทอีน
 • กรดอะมิโนไม่จำเป็น 6 ชนิด ได้แก่ อะลานีน ไกลซีน ซีสเทอีน ฟีนิลอะลานีน ไทโรซีน และทริปโตเฟน

กรดอะมิโนเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการสร้างเนื้อเยื่อของต้นยางพารา ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของต้นยางพารา ทำให้ต้นยางพาราแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี นอกจากนี้ กรดอะมิโนยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำยาง ทำให้น้ำยางไหลดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น

อะมิโนโปรตีนโปร-ทู เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้สำหรับยางพารา ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด ฮอร์โมนพืช และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็น มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “12.อะมิโนโปรตีนโปร-ทู สำหรับยางพารา เพิ่มผลผลิตยางพารา ปรับปรุงคุณภาพยางพารา ช่วยให้น้ำยางไหลดีขึ้น ✰✰✰✰✰”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *