ลดราคา!

09.คันโทรลไมท์ เวจเทเบิ้ลโซป สำหรับกำจัด ไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ✰✰✰✰✰

Original price was: 460.00฿.Current price is: 430.00฿.

คันโทรลไมท์ มีส่วนผสมของกรดอะซิติก ซึ่งเป็นกรดอ่อนที่มีฤทธิ์ในการระเหย ทำลายโปรตีน และยับยั้งการหายใจของไร ทำให้ไรตายในที่สุด

ประสิทธิภาพในการกำจัดไร

การศึกษาพบว่า คันโทรลไมท์ ความเข้มข้น 5% สามารถกำจัดไรขาวได้ภายใน 24 ชั่วโมง ไรแดงสามารถกำจัดได้ภายใน 72 ชั่วโมง และไรสองจุดสามารถกำจัดได้ภายใน 48 ชั่วโมง

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

UPC: Control Might Vegetable Soap

Brand: nawa

คันโทรลไมท์ เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่ผลิตจาก พืชสกัดเข้มข้น ผสมกรดไขมันพืช อาทิ เช่นสารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ สะเดา ข่า ตะไคร้ และมะนาว มีคุณสมบัติในการกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด โดยเฉพาะไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ

คันโทรลไมท์ มีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

 • สารสกัดสะเดามีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไรขาว ไรแดง และไรอื่น ๆ
 • สารสกัดข่ามีคุณสมบัติในการฆ่าไรขาว ไรแดง และไรอื่น ๆ
 • สารสกัดตะไคร้มีคุณสมบัติในการไล่ไรขาว ไรแดง และไรอื่น ๆ
 • สารสกัดมะนาวมีคุณสมบัติในการฆ่าไรขาว ไรแดง และไรอื่น ๆ

 

คันโทรลไมท์ สามารถใช้กำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ได้ทั้งพืชผัก ไม้ประดับ และไม้ผล โดยฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช อัตราส่วนการใช้ 20-25 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง

 

สมุนไพรสกัดเข้มข้น คันโทรลไมท์ มีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

 • สมุนไพรสกัดเข้มข้น คันโทรลไมท์ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์หลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไร เช่น สารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลพริก (Capsaicin) สารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลสะระแหน่ (Menthol) และสารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลหอมแดง (Allicin)
 • ทำลายระบบประสาทของไร สมุนไพรสกัดเข้มข้น คันโทรลไมท์ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์บางชนิดที่มีคุณสมบัติในการทำลายระบบประสาทของไร เช่น สารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลพริก (Capsaicin) และสารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลหอมแดง (Allicin)
 • ทำให้ไรอ่อนแอและตาย สมุนไพรสกัดเข้มข้น คันโทรลไมท์ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์บางชนิดที่มีคุณสมบัติในการทำให้ไรอ่อนแอและตาย เช่น สารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลพริก (Capsaicin) และสารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลหอมแดง (Allicin)

กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรสกัดเข้มข้น คันโทรลไมท์ ส่งผลให้สามารถกำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไรจะค่อย ๆ อ่อนแอและตายลงภายในระยะเวลาไม่กี่วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรสกัดเข้มข้น คันโทรลไมท์

 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของไร

 

สารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลพริก (Capsaicin) มีคุณสมบัติในการทำลายระบบประสาทของไร โดยจะไปกระตุ้นประสาทรับความเจ็บปวดของไร ทำให้ไรรู้สึกเจ็บปวดและตายในที่สุด

สารออกฤทธิ์จากพืชตระกูลหอมแดง (Allicin) มีคุณสมบัติในการทำลายระบบประสาทของไร โดยจะไปทำลายเซลล์ประสาทของไร ทำให้ไรไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้และตายในที่สุด

จากกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรสกัดเข้มข้น คันโทรลไมท์ แสดงให้เห็นว่าสมุนไพรสกัดเข้มข้น คันโทรลไมท์ สามารถกำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไรจะค่อย ๆ อ่อนแอและตายลงภายในระยะเวลาไม่กี่วัน

จากผลการทดสอบพบว่าคันโทรลไมท์ สารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้น มีฤทธิ์ในการกำจัดไรขาวและไรแดงได้ดี โดยสามารถกำจัดไรขาวได้ 90% ภายใน 24 ชั่วโมง และกำจัดไรแดงได้ 80% ภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับยาฆ่าแมลงทั่วไป

ไรขาวและไรแดงเป็นศัตรูพืชที่สำคัญในแปลงเกษตร สามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืช ทำให้ใบพืชเหี่ยวเฉาและแห้งตายได้ คันโทรลไมท์ สารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้น มีประสิทธิภาพในการกำจัดไรขาวและไรแดงได้ เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่อไรขาวและไรแดง โดยสามารถทำลายโครงสร้างภายนอกและภายในของไรขาวและไรแดง ทำให้ไรขาวและไรแดงตายได้

 

การกำจัดไรขาวและไรแดงด้วยคันโทรลไมท์ สารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้น มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • เป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้
 • ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา
 • สามารถใช้กำจัดไรขาวและไรแดงได้ในระยะเริ่มต้นการระบาด

อย่างไรก็ตาม คันโทรลไมท์ สารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้น ยังมีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

 • ประสิทธิภาพในการกำจัดไรขาวและไรแดงอาจลดลงหากไรขาวและไรแดงมีปริมาณมาก
 • อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการกำจัดไรขาวและไรแดงให้หมดไป

ข้อควรระวังในการใช้คันโทรลไมท์

 • ห้ามฉีดพ่นคันโทรลไมท์ ในช่วงที่แดดจัด
 • ห้ามฉีดพ่นคันโทรลไมท์ ใกล้แหล่งน้ำ
 • ห้ามฉีดพ่นคันโทรลไมท์ ใกล้กับเด็กและสัตว์เลี้ยง


คันโทรลไมท์  เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้

คำแนะนำในการใช้คันโทรลไมท์ กำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ

 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ได้แก่ ถังน้ำ หัวฉีดพ่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย และแว่นตานิรภัย
 2. ผสมคันโทรลไมท์ กับน้ำในอัตราส่วน 20-25 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 3. สวมถุงมือ หน้ากากอนามัย และแว่นตานิรภัย
 4. ฉีดพ่นคันโทรลไมท์ ให้ทั่วต้นพืช ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง ดวงตา และปาก
 5. ฉีดพ่นอ๊อกซี่คลีนทุก 7-10 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง

หากต้องการกำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ให้ได้ผลดี ควรฉีดพ่นคันโทรลไมท์ ในช่วงเช้าหรือเย็นที่มีแดดร่มลมตก และหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในช่วงที่แดดจัด

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “09.คันโทรลไมท์ เวจเทเบิ้ลโซป สำหรับกำจัด ไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ✰✰✰✰✰”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *