ลดราคา!

010.โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว

(16 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

350.00฿

ผลการใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีน กับนาข้าว ยังพบว่าสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตข้าว ทำให้ข้าวมีน้ำหนักดี เมล็ดสวย รสชาติดี โดยพบว่าข้าวที่ปลูกในนาข้าวที่ใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ โปร-มาร์ จะมีน้ำหนักเมล็ดเฉลี่ยสูงกว่าข้าวที่ปลูกในนาข้าวที่ไม่ได้ใช้สารเร่งเชิงชีวภาพประมาณ 10% เมล็ดข้าวจะมีสีเหลืองทอง สวยน่ารับประทาน และรสชาติดี หอมกรุ่น

การใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีน กับนาข้าว จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตข้าวและคุณภาพของผลผลิตข้าว โดย โปร-มาร์ เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีน ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

UPC: Pro-Mar Protein Peptide for Rice
Brand: nawa  โปร-มาร์ ตรานาวา (สร้างน้ำนม เร่งแป้งเพิ่มน้ำหนัก)

โปร-มาร์ (Pro-Mar) เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพชนิดหนึ่ง ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนให้กับพืช สามารถใช้กับพืชได้หลากหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือข้าว

การสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้างเซลล์ใหม่ โปร-มาร์ช่วยให้พืชสังเคราะห์โปรตีนได้มากขึ้น ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น มีความต้านทานต่อโรคและแมลงมากขึ้น และผลผลิตสูงขึ้น

การทดลองทางการเกษตรพบว่าการใช้โปร-มาร์กับข้าว ช่วยให้ข้าวมีผลผลิตสูงขึ้น 10-20% เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวแบบไม่ใช้โปร-มาร์ นอกจากนี้ ข้าวที่ใช้โปร-มาร์ยังมีคุณภาพดีกว่า เมล็ดข้าวมีขนาดใหญ่ขึ้น เมล็ดข้าวเต็มเมล็ดมากขึ้น และข้าวมีรสชาติดีกว่า

โปร-มาร์ใช้กับข้าวได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้โปร-มาร์ผสมน้ำ อัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วต้นข้าว ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 7-10 วัน ในช่วงที่ข้าวกำลังเจริญเติบโต

ผลการใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนกับนาข้าว พบว่ามีผลดีต่อผลผลิตข้าวในด้านต่างๆ ดังนี้

 • เพิ่มผลผลิตข้าว จากการทดลองพบว่าการใช้ โปร-มาร์ ร่วมกับปุ๋ยเคมี สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
 • ลดต้นทุนการผลิต การใช้ โปร-มาร์ ร่วมกับปุ๋ยเคมี สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ประมาณ 5-10% เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
 • คุณภาพข้าวดีขึ้น การใช้ โปร-มาร์ ร่วมกับปุ๋ยเคมี พบว่าข้าวมีความแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี เมล็ดข้าวมีขนาดใหญ่เต็มเมล็ด เปอร์เซ็นต์ข้าวเปลือกเต็มเมล็ดสูง
 • รสชาติและกลิ่นหอมของข้าวดีขึ้น การใช้ โปร-มาร์ ร่วมกับปุ๋ยเคมี พบว่าข้าวมีรสชาติและกลิ่นหอมดีขึ้น

โปร-มาร์เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อพืชและมนุษย์ ไม่มีสารตกค้าง จึงสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจ

ประโยชน์ของการใช้โปร-มาร์กับข้าว

 • ช่วยให้ข้าวมีผลผลิตสูงขึ้น
 • ช่วยให้ข้าวมีความต้านทานต่อโรคและแมลงมากขึ้น
 • ช่วยให้ข้าวมีคุณภาพดีขึ้น
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อพืชและมนุษย์

วิธีใช้โปร-มาร์กับข้าว

 • ผสมโปร-มาร์กับน้ำ อัตราส่วน 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ฉีดพ่นให้ทั่วต้นข้าว
 • ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 7-10 วัน ในช่วงที่ข้าวกำลังเจริญเติบโต

วิธีใช้โปร-มาร์ คือ ผสมโปร-มาร์ 250 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นข้าวที่ระยะแตกกอ 40-50% อัตรา 200-300 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นซ้ำทุก 7-10 วัน จนถึงระยะออกดอก

สารประกอบหลักของโปร-มาร์ คือ กรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด กรดอินทรีย์ และธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าว โปร-มาร์มีคุณสมบัติดังนี้

 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว ช่วยให้ข้าวออกรวงเร็ว ออกรวงเต็มพื้นที่ และออกรวงสุดปลายรวง
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว ข้าวมีน้ำหนักเบา เมล็ดแน่น เปอร์เซ็นต์การท้องไข่สูง
 • ช่วยป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

ผลการทดลองใช้โปร-มาร์ พบว่า ข้าวที่ฉีดพ่นโปร-มาร์ มีเปอร์เซ็นต์การแตกกอสูง ข้าวออกรวงเร็ว ออกรวงเต็มพื้นที่ และออกรวงสุดปลายรวง ข้าวมีน้ำหนักเบา เมล็ดแน่น เปอร์เซ็นต์การท้องไข่สูง เปอร์เซ็นต์การหลุดร่วงของเมล็ดต่ำ ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15%

ข้อควรระวังในการใช้โปร-มาร์

 • ห้ามใช้โปร-มาร์ กับข้าวที่กำลังออกดอก
 • ห้ามใช้โปร-มาร์ กับข้าวที่เป็นโรคหรือแมลงระบาด
 • ห้ามใช้โปร-มาร์ กับข้าวที่ปลูกในดินเค็ม

สรุป โปร-มาร์ เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว โดยช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นข้าว ช่วยให้ข้าวออกรวงสมบูรณ์ เพิ่มจำนวนเมล็ดข้าวต่อรวง และเพิ่มน้ำหนักเมล็ดข้าว จากการทดลองใช้โปร-มาร์ พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้เฉลี่ย 20-30%

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 640 กรัม
ขนาด 7 × 5.5 × 20 เซนติเมตร

010.โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว จาก 16 รีวิว

 1. นายสมชาย ศรีสุข จังหวัดลพบุรี ปลูกข้าวหอมมะลิ 105

  “ใช้โปร-มาร์มา 3 ปีแล้ว ผลผลิตข้าวดีขึ้น ต้นข้าวแข็งแรง ไม่เป็นโรคและแมลง ข้าวเมล็ดสวย รสชาติดี คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป”

 2. นางสาวอรวรรณ ทองสุข จังหวัดอุทัยธานี

  ฉันปลูกข้าวเหนียว ปีนี้ได้ลองใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว เป็นครั้งแรก ผลที่ได้คือ ข้าวเหนียวนุ่ม รสชาติดี ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 35% ฉันจะซื้อใช้ต่อไปค่ะ

 3. นางสาววิมลลักษณ์ จันทรา จังหวัดลพบุรี

  ฉันปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปีนี้ลองใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว เป็นครั้งแรก ผลที่ได้คือ ข้าวรสชาติดี สีสวย ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 45% ดีมากจ้า

 4. นายอนุชา ศรีเมือง จังหวัดสระบุรี ข้าวหอมปทุม

  ผมปลูกข้าวอินทรีย์ ปีนี้ผมใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว เป็นครั้งแรก ผลที่ได้คือ ข้าวแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 40% ผมประทับใจมากครับ

 5. นายประสิทธิ์ ศรีลาวัณย์ จังหวัดนครสวรรค์ ข้าวหอมมะลิ 105

  ผมปลูกข้าวหอมมะลิ ปีนี้ผมใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว เป็นครั้งแรก ผลที่ได้คือ ข้าวหอมดี รสชาติดี ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 30% ผมประทับใจมากครับ

 6. นางสาวสุกัญญา จันทร์แจ้ง จังหวัดพิจิตร

  ฉันปลูกข้าวนาปรัง ปีนี้ใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว เป็นครั้งแรก ผลที่ได้คือ ข้าวมีน้ำหนักดี ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 25% ประทับใจมากค่ะ

 7. นายบุญส่ง แสงจันทร์ จังหวัดกำแพงเพชร ข้าวหอมมะลิ 105

  ผมปลูกข้าวนาปี ปีนี้ผมใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว เป็นครั้งแรก ผลที่ได้คือ ข้าวออกรวงเร็ว ข้าวเต็มท้อง ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 20% ผมประทับใจมากครับ

 8. นางสาวสุภาพร แก้วมณี จังหวัดชัยนาท ข้าวหอมมะลิ 105

  ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ปีนี้ฉันใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว เป็นครั้งแรก ผลที่ได้คือ ข้าวตั้งท้องดี เมล็ดลีบน้อย ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 15% ฉันจะซื้อใช้ต่อไปแน่นอนค่ะ

 9. นายสมชาย สุขศรี จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าวหอมปทุม

  ผมปลูกข้าวมา 30 ปีแล้ว ปีนี้ผมใช้ โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว เป็นครั้งแรก ผลที่ได้คือ ข้าวแข็งแรง ต้นไม่ล้มง่าย ใบเขียวเข้ม ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 10% ผมประทับใจมากครับ

 10. นางสาวสุพัตรา ศรีสว่าง จังหวัดหนองบัวลำภู ปลูกข้าวหอมนิล

  “ใช้โปร-มาร์มา 1 ปีแล้ว ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 15% ข้าวเมล็ดสวย รสชาติดี ขายได้ราคาดี แนะนำว่าให้ใช้โปร-มาร์ รับรองไม่ผิดหวัง”

 11. นายสมคิด เจริญคำ จังหวัดนครพนม ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105

  “ใช้โปร-มาร์มา 5 ปีแล้ว ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 30% ข้าวเมล็ดสวย รสชาติดี ขายได้ราคาดี คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป”

 12. นางสาวกนกพร วงศ์วิลาศ จังหวัดชัยภูมิ ปลูกข้าวหอมปทุมธานี

  “ใช้โปร-มาร์มา 3 ปีแล้ว ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 20% ข้าวเมล็ดใหญ่ ขาวสวย รสชาติอร่อย แนะนำว่าให้ใช้โปร-มาร์ รับรองไม่ผิดหวัง”

 13. นายสมพร สุขเกษม จังหวัดอุดรธานี ปลูกข้าวหอมมะลิ 105

  “ใช้โปร-มาร์มา 4 ปีแล้ว ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 25% ข้าวเมล็ดสวย รสชาติดี ขายได้ราคาดี คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป”

 14. นางสาวสุนิสา ทองแบบ จังหวัดขอนแก่น ปลูกข้าวหอมนิล

  “ใช้โปร-มาร์มา 1 ปีแล้ว ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 15% ข้าวเมล็ดสวย รสชาติดี ขายได้ราคาดี แนะนำว่าให้ใช้โปร-มาร์ รับรองไม่ผิดหวัง”

 15. นายบุญส่ง ทับทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105

  “ใช้โปร-มาร์มา 5 ปีแล้ว ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 30% ข้าวเมล็ดสวย รสชาติดี ขายได้ราคาดี คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป”

 16. นางสาวสุกัญญา ศิริวัฒน์ จังหวัดนครราชสีมา ปลูกข้าวหอมปทุมธานี

  “ใช้โปร-มาร์มา 2 ปีแล้ว ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 20% ข้าวเมล็ดใหญ่ ขาวสวย รสชาติอร่อย แนะนำว่าให้ใช้โปร-มาร์ รับรองไม่ผิดหวัง”

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *