ลดราคา!

010.ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) สารปรับปรุงบำรุงดิน แก้ดินขาดธาตอาหารสำหรับพืช

฿400.00

  • ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้นโดยมีหน้าที่หลักดังนี้ :

  • ช่วยทำให้โครงสร้างของดินมีความโปร่งมากขึ้นไม่ยึดติดกันแน่น ทำให้ภายในโครงสร้างของดิน มีปริมาณของออกซิเจนมากขึ้น และทำให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติ ทำให้แข็งแรงกว่าปกติในกล้าข้าวที่จะทำการดำนา ฉีดพ่นก่อนถอนกล้า 1 วัน จะทำให้ถอนกล้าได้ง่ายขึ้นประโยชน์และความสำคัญของดิน

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

UPC: organic solution

Brand: THAMMACHAD

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) ช่วยให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดี ปรับสภาพความเป็น กรด-ด่าง ของดิน

ช่วยให้พืชรับปุ๋ยหรือแร่ธาตุต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย หรือเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้แก้ดินที่เป็นสนิมและดินเปรี้ยวได้ดี ช่วยทำให้ดินคลายแร่ธาตุเพิ่มจากที่ถูกตรึงไว้ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย ปรับสภาพดิน ลดดินเปรี้ยว ดินเป็นสนิม ทำให้ดินดีขึ้น พืชโตเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อการสร้างแร่ธาตุในดิน

คุณสมบัติ ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) คือสารที่ได้จากธรรมชาติสำหรับนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิดแก้ปัญหาฟื้นฟูดินที่แน่นแข็งให้กลับมาร่วนซุยน้ำไหลแทรกซึมและอุ้มน้ำได้ดีกระตุ้นการพัฒนาดินด้วยหลักการทางธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศในดินเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินแลรากพืชให้ช่วยปรับปรุงสภาพดินที่จับตัวกันแน่นแข็งให้แตกและคลายตัวออกจากกันช่วยให้รากพืชดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่ในดินไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อ พืช ดิน และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้นโดยมีหน้าที่หลักดังนี้ :

ช่วยทำให้โครงสร้างของดินมีความโปร่งมากขึ้นไม่ยึดติดกันแน่น ทำให้ภายในโครงสร้างของดิน มีปริมาณของออกซิเจนมากขึ้น และทำให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติ ทำให้แข็งแรงกว่าปกติในกล้าข้าวที่จะทำการดำนา ฉีดพ่นก่อนถอนกล้า 1 วัน จะทำให้ถอนกล้าได้ง่ายขึ้นประโยชน์และความสำคัญของดิน

  • ดินทำหน้าที่เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ลำต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง แข็งแรง ขณะที่พืชเจริญเติบโตรากของพืชจะเติบโตชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจายลงไปในดินอย่างกว้างขวางทั้งแนวลึกและแนวราบ ดินที่ร่วนซุยและมีชั้นดินลึก รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง สามารถเกาะยึดดิน ต้านทานต่อลมพายุไม่ทำให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้
  • ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้เนื่องจากธาตุอาหารพืชจะถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถุ และแร่ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
  • ดินเป็นแหล่งที่เก็บกักน้ำหรือความชื้นในดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดได้ง่าย เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงลำต้นและสร้างการเจริญเติบโต น้ำในดินจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเท่านั้น ที่รากพืชสามารถดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ การรดน้ำพืชจนขังแฉะ รากพืชไม่สามารถดึงดูดน้ำขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ จะทำให้พืชเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด
  • ดินเป็นแหล่งที่ให้อากาศในดิน ที่รากพืชใช้เพื่อการหายใจ รากพืชประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต ต้องการออกซิเจนสำหรับการหายใจทำให้เกิดพลังงานเพื่อการดึงดูดน้ำ ธาตุอาหารและการเจริญเติบโต ดินที่มีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้ำและ ธาตุอาหารได้มาก ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง
  • ดินเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพราะสัตว์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นดิน นอกจากนั้น สัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ใต้ดิน เช่น มด หนู ไส้เดือน กิ้งกือ ปลวก เป็นต้น
  • ดินใช้ทำของใช้ เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ เช่น ภาชนะ ถ้วย ชาม แจกัน กระถางต้นไม้ เป็นต้น7.ดินใช้สร้างและเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น อิฐ ทำมาจากดินเหนียวผสมกับทราย และแกลบหรือขี้เลื่อยผสมกันดินร่วน คือ ดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อกำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid )ชนิดเข้มข้น  เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย ปรับสภาพดิน ลดดินเปรี้ยว ดินเป็นสนิม ทำให้ดินดีขึ้น พืชโตเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อการสร้างแร่ธาตุในดิน เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้แก้ดินที่เป็นสนิมและดินเปรี้ยวได้ดี ช่วยทำให้ดินคลายแร่ธาตุเพิ่มจากที่ถูกชะล้างไป

คุณสมบัติ ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid )คือสารที่ได้จากธรรมชาติสำหรับนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิดแก้ปัญหาฟื้นฟูดินที่แน่นแข็งให้กลับมาร่วนซุยน้ำไหลแทรกซึมและอุ้มน้ำได้ดีกระตุ้นการพัฒนาดินด้วยหลักการทางธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศในดินเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินแลรากพืชให้ช่วยปรับปรุงสภาพดินที่จับตัวกันแน่นแข็งให้แตกและคลายตัวออกจากกันช่วยให้รากพืชดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่ในดินไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อ พืช ดิน และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้นโดยมีหน้าที่หลักดังนี้ : ช่วยทำให้โครงสร้างของดินมีความโปร่งมากขึ้นไม่ยึดติดกันแน่น ทำให้ภายในโครงสร้างของดิน มีปริมาณของออกซิเจนมากขึ้น และทำให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติ ทำให้แข็งแรงกว่าปกติในกล้าข้าวที่จะทำการดำนา ฉีดพ่นก่อนถอนกล้า 1 วัน จะทำให้ถอนกล้าได้ง่ายขึ้นประโยชน์และความสำคัญของดิน

ดินทำหน้าที่เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ลำต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง แข็งแรง ขณะที่พืชเจริญเติบโตรากของพืชจะเติบโตชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจายลงไปในดินอย่างกว้างขวางทั้งแนวลึกและแนวราบ ดินที่ร่วนซุยและมีชั้นดินลึก รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง สามารถเกาะยึดดิน ต้านทานต่อลมพายุไม่ทำให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้

 ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้เนื่องจากธาตุอาหารพืชจะถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถุ และแร่ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

 ดินเป็นแหล่งที่เก็บกักน้ำหรือความชื้นในดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดได้ง่าย เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงลำต้นและสร้างการเจริญเติบโต น้ำในดินจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเท่านั้น ที่รากพืชสามารถดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ การรดน้ำพืชจนขังแฉะ รากพืชไม่สามารถดึงดูดน้ำขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ จะทำให้พืชเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด

ดินเป็นแหล่งที่ให้อากาศในดิน ที่รากพืชใช้เพื่อการหายใจ รากพืชประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต ต้องการออกซิเจนสำหรับการหายใจทำให้เกิดพลังงานเพื่อการดึงดูดน้ำ ธาตุอาหารและการเจริญเติบโต ดินที่มีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้ำและ ธาตุอาหารได้มาก ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง

ดินเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพราะสัตว์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นดิน นอกจากนั้น สัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ใต้ดิน เช่น มด หนู ไส้เดือน กิ้งกือ ปลวก เป็นต้น

ดินใช้ทำของใช้ เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ เช่น ภาชนะ ถ้วย ชาม แจกัน กระถางต้นไม้ เป็นต้น7.ดินใช้สร้างและเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น อิฐ ทำมาจากดินเหนียวผสมกับทราย และแกลบหรือขี้เลื่อยผสมกันดินร่วน คือ ดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อกำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก

*** สูตรใหม่ชนิดน้ำ ผสมน้ำฉีดได้เลย

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “010.ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) สารปรับปรุงบำรุงดิน แก้ดินขาดธาตอาหารสำหรับพืช”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *