ลดราคา!

008.ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส รา แบคทีเรีย

(19 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

915.00฿

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส รา แบคทีเรีย ผลิตจากพืชสมุนไพร ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน กระเทียม ข่า ตะไคร้ มะกรูด ฯลฯ มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชได้หลากหลายชนิด เช่น โรคใบจุด โรคราแป้ง โรคเน่าคอดิน โรคใบไหม้ โรคราสนิม ฯลฯ ปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยสารสกัดจากสะเดา ข่า และขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคสาเหตุของโรคพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารชีวภัณฑ์ที่สกัดจากพืชสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ หมาก พลู ดีปลี ชะเอม สะเดา ข่า และขมิ้นชัน โดยพืชสมุนไพรเหล่านี้มีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชและศัตรูพืช เช่น

หมาก พลู และดีปลี มีสารฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
ชะเอม มีสารไกลโคไซด์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย
สะเดา มีสารอัลคาลอยด์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแมลง
ข่า มีสารเคอร์คูมินที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย
ขมิ้นชัน มีสารเคอร์คูมินที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

นอกจากนี้ สารชีวภัณฑ์ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคพืชและศัตรูพืชได้มากขึ้น
หลักการทำงานของไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ในการกำจัดโรคพืชทุกชนิด สามารถสรุปได้ดังนี้

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืช สารสำคัญจากพืชสมุนไพรในไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และไร โดยไปทำลายโครงสร้างหรือกระบวนการสำคัญของเซลล์เชื้อโรคพืช ทำให้เชื้อโรคพืชไม่สามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้
ยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืช สารสำคัญจากพืชสมุนไพรในไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืช เช่น แมลง เพลี้ย และหอยทาก โดยไปทำลายโครงสร้างหรือกระบวนการสำคัญของร่างกายศัตรูพืช ทำให้ศัตรูพืชไม่สามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช สารสำคัญจากพืชสมุนไพรในไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น จะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคพืชและศัตรูพืชได้มากขึ้น
ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ สามารถใช้ฉีดพ่นพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดของพืชสมุนไพร ได้แก่ หมาก พลู ดีปลี ชะเอม สะเดา ข่า และขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส สามารถใช้ป้องกันและรักษาโรคพืชได้หลากหลายชนิด เช่น

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราแป้ง โรคราสนิม โรคราน้ำค้าง
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น โรคใบจุด โรคเน่าเละ
โรคพืชที่เกิดจากไวรัส เช่น โรคใบด่าง โรคใบเหลือง
ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม สามารถฉีดพ่นได้บ่อยครั้งตามต้องการ

วิธีใช้

ผสมไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น กับน้ำในอัตราส่วน 1:100
ฉีดพ่นบนใบและลำต้นของพืช ในช่วงเช้าหรือเย็น
ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ตามความเหมาะสม

ข้อควรระวัง

ไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่พืชกำลังออกดอกหรือติดผล
ไม่ควรฉีดพ่นเมื่อพืชกำลังโดนแดดจัด
ประสิทธิภาพของไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ได้รับการทดสอบและรับรองจากสถาบันต่างๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการทดสอบพบว่า ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสียหายของพืชจากโรคได้

ตัวอย่างผลการทดสอบ

ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคราแป้งข้าวโพด พบว่าไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ 90%
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคใบจุดส้ม พบว่าไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ 70%
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคใบเหลืองมะเขือเทศ พบว่าไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้ 80%
ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและปราศจากโรค

ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น มีคุณสมบัติ

 

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคสาเหตุของโรคพืชทุกชนิด

ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช
สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด
วิธีใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น

ผสมไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทุกส่วนของพืช
ฉีดพ่นซ้ำทุก 7-10 วัน
โรคพืชที่ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถป้องกันกำจัดได้

โรคใบจุด

โรคราน้ำค้าง
โรคราแป้ง
โรคใบไหม้
โรคใบเน่า
โรคใบด่าง
โรคเน่าคอราก
โรครากเน่า
โรครากปม
วิธีการเก็บรักษาสารสำคัญไบรอันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีดังนี้

เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 10-25 องศาเซลเซียส
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค
การเก็บรักษาสารสำคัญไบรอันตามวิธีข้างต้นจะช่วยให้สารสำคัญยังคงประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคพืชได้ยาวนานขึ้น โดยไม่เสื่อมสภาพหรือเสียไป
ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

008.ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส รา แบคทีเรีย จาก 19 รีวิว

 1. นางสาวชลธิชา แก้วสว่าง จังหวัดตราด ปลูกเงาะ

  “ฉันปลูกเงาะ ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาโรคใบจุด ใบไหม้ ใบร่วง ฉันลองใช้สารไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฉีดพ่นตามคำแนะนำ ปรากฏว่าโรคพืชหายไป เงาะกลับมาเขียวสดเหมือนเดิม ฉันจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของสารไบรอัน

 2. นายนนท์ จันทร์สว่าง จังหวัด: นครสวรรค์ พืชที่ปลูก: ข้าวโพด

  “ผมปลูกข้าวโพดขาย เคยเจอปัญหาเรื่องโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคราน้ำค้างบ่อยมาก เคยใช้สารเคมีกำจัดโรคมาหลายยี่ห้อ แต่ก็ไม่หายขาด จนกระทั่งได้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ครั้งแรกที่ฉีดก็เห็นผลเลย โรคพืชหายไปในไม่กี่วัน ที่สำคัญคือข้าวโพดไม่เหี่ยวเฉา”

 3. นายสมชาย สุวรรณรัตน์ จังหวัด: เชียงใหม่ พืชที่ปลูก: มะม่วง

  “ผมปลูกมะม่วงขายมาหลายปีแล้ว เคยเจอปัญหาเรื่องโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคราน้ำค้างหลายครั้ง เคยใช้สารเคมีกำจัดโรคมาหลายยี่ห้อ แต่ก็ไม่หายขาด จนกระทั่งได้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ครั้งแรกที่ฉีดก็เห็นผลเลย โรคพืชหายไปในไม่กี่วัน ที่สำคัญคือปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

 4. นางสาวสมพร แก้วสุวรรณ จังหวัดระยอง ปลูกมันสำปะหลัง

  “ไบรอันช่วยป้องกันโรคใบจุดได้ดี มันสำปะหลังไม่เป็นโรค ผลผลิตดี”

 5. นางสาวพรทิพย์ แก้วคำ จังหวัด: เชียงราย พืชที่ปลูก: ผักสลัด

  “ฉันปลูกผักสลัดขาย เคยเจอปัญหาเรื่องโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคราน้ำค้างบ่อยมาก เคยใช้สารเคมีกำจัดโรคมาหลายยี่ห้อ แต่ก็ไม่หายขาด จนกระทั่งได้ลองใช้ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ครั้งแรกที่ฉีดก็เห็นผลเลย โรคพืชหายไปในไม่กี่วัน ที่สำคัญคือผักสลัดไม่เหม็นกลิ่นสารเคมี”

 6. นายบุญส่ง ศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกข้าว

  “ไบรอันช่วยป้องกันโรคใบไหม้ได้ดี ข้าวไม่เป็นโรค ผลผลิตดี”

 7. นางสาวสุกัญญา แก้ววิมล จังหวัดขอนแก่น ปลูกอ้อย

  “ไบรอันช่วยป้องกันโรคแผลเหี่ยวเฉาได้ดี อ้อยไม่เป็นโรค ผลผลิตดี”

 8. นายสมชาย วงศ์แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกลำไย

  “ไบรอันช่วยป้องกันโรคราแป้งได้ดี ลำไยไม่เป็นโรค ผลดก รสชาติดี”

 9. นางสุกัญญา แก้ววิมล จังหวัดขอนแก่น ปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว

  “ไบรอันช่วยป้องกันโรคไหม้ปลายใบข้าวโพดได้ดีมาก ข้าวโพดไม่เป็นโรค ผลดก รสชาติหวานดี”

 10. นางสาวสมพร แก้วสุวรรณ จังหวัดระยอง ปลูกทุเรียน

  “ไบรอันช่วยป้องกันโรคใบจุด โรครากเน่าได้ดี ทุเรียนไม่เป็นโรค ผลดก รสชาติดี”

 11. นายสมชาย คงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกผักสวนครัว มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา

  “ใช้ไบรอันมา 2 ปีแล้ว ได้ผลดีมาก โรคพืชที่เคยระบาดหายหมดเลย ผักก็โตไว รสชาติดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย”

 12. นายบุญฤทธิ์ สุขสันต์ จังหวัดจันทบุรี ปลูกลำไย

  “ผมปลูกลำไยไว้สวน ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาโรคใบจุด ใบไหม้ ใบร่วง ผมลองใช้สารไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฉีดพ่นตามคำแนะนำ ปรากฏว่าโรคพืชหายไป ลำไยกลับมาเขียวสดเหมือนเดิม ผมจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของสารไบรอันและสั่งซื้อมาใช้เป็นประจำ”

 13. นายสมนึก บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ข้าวโพดหวาน

  “ผมปลูกข้าวโพดหวาน เจอปัญหาโรคราแป้งระบาดหนัก ใช้ไบรัณมา 3 สัปดาห์ โรคราแป้งหายไปหมด ผลผลิตข้าวโพดหวานก็เพิ่มขึ้น คุณภาพก็ดีขึ้นด้วย”

 14. นายบุญดี แก้วล้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกส้ม มะนาว

  “ไบรอันช่วยป้องกันโรคราน้ำค้างได้ดี ส้ม มะนาวไม่เป็นโรค ผลดก รสชาติดี”

 15. นางสาวกรรณิการ์ แสงเทียน จังหวัดระยอง ปลูกทุเรียน

  “ฉันปลูกทุเรียนไว้สวน ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาโรคใบจุด ใบไหม้ ใบร่วง จึงลองใช้สารไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฉีดพ่นตามคำแนะนำ ปรากฏว่าโรคพืชหายไป ทุเรียนกลับมาเขียวสดเหมือนเดิม ฉันจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของสารไบรอันและสั่งซื้อมาใช้เป็นประจำ”

 16. นางสาวสุภาพร ศรีสว่าง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกส้ม

  “ฉันปลูกส้มไว้สวน ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาโรคใบจุด ใบไหม้ ใบร่วง ฉันลองใช้สารไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฉีดพ่นตามคำแนะนำ ปรากฏว่าโรคพืชหายไป ส้มกลับมาเขียวสดเหมือนเดิม ฉันจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของสารไบรอัน”

 17. นายอำนาจ แสงศรี จังหวัดขอนแก่น ปลูกข้าวโพด

  “ผมปลูกข้าวโพดไว้ไร่ ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาโรคราสนิม ใบจุด ใบไหม้ ผมลองใช้สารไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฉีดพ่นตามคำแนะนำ ปรากฏว่าโรคพืชหายไป ข้าวโพดกลับมาเขียวสดเหมือนเดิม ผมจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของสารไบรอันและสั่งซื้อมาใช้เป็นประจำ”

 18. นางสาวอรวรรณ สุวรรณศักดิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

  “ฉันปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้ที่บ้าน ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาโรคราดำ ใบจุด ใบไหม้ จึงลองใช้สารไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฉีดพ่นตามคำแนะนำ ปรากฏว่าโรคพืชหายไป ไม้ดอกไม้ประดับกลับมาสดใสเหมือนเดิม ฉันจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของสารไบรอันและสั่งซื้อมาใช้เป็นประจำ”

 19. นายสมชาย สุขสันต์ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกพืชผักสวนครัว

  “ผมปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่บ้าน ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาโรคพืชระบาด ผักใบเหลือง ใบหงิก ใบไหม้ ผมลองใช้สารไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฉีดพ่นตามคำแนะนำ ปรากฏว่าโรคพืชหายไป ผักกลับมาเขียวสดเหมือนเดิม ผมจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของสารไบรอันและสั่งซื้อมาใช้เป็นประจำ”

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *