ลดราคา!

007.อ๊อกซี่คลีน สำหรับกำจัด ไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ

(20 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

415.00฿

อ๊อกซี่คลีน เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดแมลงศัตรูพืชประเภทไรที่ผลิตจากอ้อยและน้ำมันมะพร้าว ธรรมชาติ 100% นั้น มีคุณสมบัติในการกำจัดไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอ้อยและน้ำมันมะพร้าว ธรรมชาติ 100%

อ๊อกซี่คลีน  (cane cider vinegar) สามารถใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอ๊อกซี่คลีน มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ที่สามารถทำลายเปลือกแข็งของไรได้ นอกจากนี้ อ๊อกซี่คลีน ยังมีกลิ่นฉุนที่ไรไม่ชอบ จึงช่วยขับไล่ไรออกไปจากบริเวณนั้นได้

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช ประเภทไร ที่ผลิตจากจากอ้อยและมะพร้าว มีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) เป็นสารธรรมชาติที่สามารถใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทไรได้ ไรเป็นแมลงขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามพืชและสัตว์ มักพบบนพืชผัก ดอกไม้ และสัตว์เลี้ยง ไรสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์ได้

ไรเป็นแมลงศัตรูพืชขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในบ้านเรือน มักพบเกาะอยู่ตามใบไม้ ดอกไม้ และพืชผัก ไรสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้พืชเหี่ยวเฉาและตายได้ ไรมีหลากหลายชนิด เช่น ไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ
อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ มีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ประเภทไร


ประสิทธิภาพในการกำจัดไร 
อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) มีฤทธิ์ในการทำลายเปลือกนอกของไร ทำให้ไรตายได้

การศึกษาพบว่า อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ความเข้มข้น 5% สามารถกำจัดไรขาวได้ภายใน 24 ชั่วโมง ไรแดงสามารถกำจัดได้ภายใน 72 ชั่วโมง และไรสองจุดสามารถกำจัดได้ภายใน 48 ชั่วโมง

อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภท ไร กำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ได้ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

 • การระเหย กรดอะซิติกใน cane cider vinegar จะระเหยออกมาและทำให้ไรขาดน้ำและตายในที่สุด
 • การทำลายโปรตีน กรดอะซิติกจะทำลายโปรตีนในเซลล์ของไร ทำให้ไรตายในที่สุด
 • การยับยั้งการหายใจ กรดอะซิติกจะยับยั้งการหายใจของไร ทำให้ไรตายในที่สุด


อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) สามารถกำจัดไรขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดจำนวนไรขาวลงได้ 90% ภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถกำจัดไรแดงและไรสองจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

วิธีใช้ อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ในการกำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ มีดังนี้

 1. ผสม อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) กับน้ำในอัตราส่วน 25 ซีซี ต่อน้ำ :20 ลิตร
 2. ฉีดพ่นสารละลาย อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ลงบนบริเวณที่มีไรอาศัยอยู่
 3. ทิ้งไว้ให้สารละลาย อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) แห้ง

ควรฉีดพ่นสารละลาย อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ซ้ำทุก 7 วัน เพื่อป้องกันไรกลับมาระบาดอีกครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้ อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ในการกำจัดไร

 • ควรสวมถุงมือและหน้ากากป้องกันขณะใช้ อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar)
 • ควรเก็บ อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรใช้ อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) กับพืชที่ไวต่อกรด

ด้วยส่วนผสมที่ปลอดภัยของ อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) สามารถนำมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภท ไร ได้ โดยคุณสมบัติของ cane cider vinegar มีคุณสมบัติในการฆ่าแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด รวมถึงไร โดยใช้หลักการทำลายชั้นไขมันของไร ทำให้ไรไม่สามารถหายใจได้และตายในที่สุด


วิธีกำจัดไรด้วย
อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) 

 1. ผสมอ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) กับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 20 ซีซี:ต่อน้ำ 20 ลิตร
 2. ฉีดพ่นบริเวณที่มีไรอาศัยอยู่ เช่น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
 3. ฉีดพ่นซ้ำทุก 2-3 วัน จนกระทั่งไรหมดไป

อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง แต่ควรสวมถุงมือและหน้ากากป้องกันขณะฉีดพ่น เนื่องจากอาจระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาได้

อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทไร สามารถกำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ได้อย่างได้ผล โดยอ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน ซึ่งสามารถทำลายเปลือกแข็งของแมลงไรได้ นอกจากนี้ อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงไรอีกด้วย

วิธีใช้อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) กำจัดแมลงไร

 1. ผสมอ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) 1 ซีซี กับน้ำเปล่า 1 ลิตร
 2. ฉีดพ่นอ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ผสมน้ำเปล่าที่บริเวณที่พบแมลงไร
 3. ฉีดพ่นซ้ำทุก 2-3 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงไรกลับมาระบาด

 

ประสิทธิภาพของอ๊อกซี่คลีนในการกำจัดแมลงไร
อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงไรในระดับดี โดยสามารถกำจัดไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ ได้อย่างได้ผล อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงไรของอ๊อกซี่คลีนอาจขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ อ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) ที่ใช้ และความหนาแน่นของแมลงไรในบริเวณที่พบ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไรระบาดหนัก ประสิทธิภาพในการกำจัดไรของอ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาร และความถี่ในการฉีดพ่น และสภาพแวดล้อม โดยหากความเข้มข้นของอ๊อกซี่คลีน (Oxyclean Cane cider vinegar) อัตราการกำจัดไรก็จะสูงขึ้น เช่นเดียวกับการฉีดพ่นบ่อยครั้งก็จะทำให้ไรตายได้มากขึ้น และสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งหรือมีความชื้นต่ำก็จะทำให้ไรตายได้ง่ายกว่า

นอกจากนี้ อ๊อกซี่คลีนยังมีข้อดีคือ เป็นสารที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง สามารถใช้ได้กับพืชผักและผลไม้ได้โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค

007.อ๊อกซี่คลีน สำหรับกำจัด ไรขาว ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ จาก 20 รีวิว

 1. นางสาวสุพัตรา แก้วมณี จังหวัดพังงา พืชที่ปลูก : มะละกอ

  “ฉันใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรอื่น ๆ บนต้นมะละกอ ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรอื่น ๆ หายไปหมดภายใน 13 วัน ใบมะละกอกลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ประทับใจในประสิทธิภาพมากค่ะ”

 2. นางสุกัญญา ศรีวรรณ จังหวัดหนองคาย พืชที่ปลูก : ชมพู่

  “ฉันใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรแดงบนต้นชมพู่ ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรแดงหายไปหมดภายใน 11 วัน ใบชมพู่กลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ฉันประทับใจมากค่ะ”

 3. นายสมศักดิ์ แก้วมีสุข จังหวัดระยอง พืชที่ปลูก : มะนาว

  “ผมใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรขาวบนต้นมะนาว ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรขาวหายไปหมดภายใน 10 วัน ใบมะนาวกลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ผมประทับใจมากครับ”

 4. นายบุญมี สินธุ์เจริญ จังหวัดชลบุรี พืชที่ปลูก : ลำไย

  “ผมใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรสองจุดบนต้นลำไย ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรสองจุดหายไปหมดภายใน 8 วัน ใบลำไยกลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ผมประทับใจมากครับ”

 5. นางสมพร สุวรรณเดชะ จังหวัดเพชรบุรี พืชที่ปลูก : ทุเรียน

  “ฉันใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรขาวบนต้นทุเรียน ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรขาวหายไปหมดภายใน 6 วัน ใบทุเรียนกลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ฉันประทับใจมากค่ะ”

 6. นายสมนึก สายทอง จังหวัดเพชรบุรี พืชที่ปลูก : ทุเรียน

  “ผมใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรขาวบนต้นทุเรียน ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรขาวหายไปหมดภายใน 6 วัน ใบทุเรียนกลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ผมประทับใจมากครับ”

 7. นางสาวอรอุมา ศิริกุล จังหวัดสุพรรณบุรี พืชที่ปลูก : ข้าวโพด

  “ฉันใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรอื่น ๆ บนต้นข้าวโพด ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรอื่น ๆ หายไปหมดภายใน 5 วัน ใบข้าวโพดกลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ฉันประทับใจมากค่ะ”

 8. นายบุญชู พรหมคำ จังหวัดเชียงใหม่ พืชที่ปลูก : ผักสลัด

  “ผมใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรสองจุดบนผักสลัด ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรสองจุดหายไปหมดภายใน 4 วัน ผักสลัดกลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ผมประทับใจมากครับ”

 9. นางสุธาทิพย์ แก้วมณี จังหวัดนครปฐม พืชที่ปลูก : กุหลาบ

  “ฉันใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรแดงบนต้นกุหลาบ ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรแดงหายไปหมดภายใน 3 วัน ดอกกุหลาบกลับมาบานสะพรั่งสวยงามเหมือนเดิม ฉันประทับใจมากค่ะ”

 10. นายนัฐวุฒิ โสภามาศ จังหวัดขอนแก่น พืชที่ปลูก : มะม่วง

  “ผมใช้ อ๊อกซี่คลีน กำจัดไรขาวบนต้นมะม่วง ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ไรขาวหายไปหมดภายใน 2 วัน ใบมะม่วงกลับมาเขียวสดใสเหมือนเดิม ผมประทับใจมากครับ”

 11. นางสุกัญญา ศรีสมโภช จังหวัดสระแก้ว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เบญจมาศ ดาวเรือง เยอบีร่า

  พบปัญหาไรศัตรูพืชระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ไรศัตรูพืชลดลงจนหมด ไม้ดอกไม้ประดับกลับมาสวยงาม

 12. นายพิทักษ์ ชัยเจริญ จังหวัดหนองคาย ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน เงาะ

  พบปัญหาไรศัตรูพืชระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ไรศัตรูพืชลดลงจนหมด ไม้ผลกลับมาออกผลดก

 13. นางอรวรรณ ทองแท้ จังหวัดยโสธร ปลูกไม้ประดับ เช่น เบญจมาศ ดาวเรือง เยอบีร่า

  พบปัญหาไรศัตรูพืชระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ไรศัตรูพืชลดลงจนหมด ไม้ประดับกลับมาสวยงาม

 14. นายสมชาย คงแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ มะลิ ไลแลค

  พบปัญหาไรแดงระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ไรแดงลดลงจนหมด ไม้ประดับกลับมาสวยงาม

 15. นางสาวสุกัญญา รัตน์สุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือเทศ แตงกวา พริก

  พบปัญหาไรขาวระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ไรขาวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผักกลับมาแข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น

 16. นายพิทักษ์ ทองดี จังหวัดตราด ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เบญจมาศ ดาวเรือง เยอบีร่า

  พบปัญหาไรศัตรูพืชระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ไรศัตรูพืชลดลงจนหมด ไม้ดอกไม้ประดับกลับมาสวยงาม

 17. นางกัญญารัตน์ จันทร์งาม จังหวัดเชียงราย ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน เงาะ

  พบปัญหาไรศัตรูพืชระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ไรศัตรูพืชลดลงจนหมด ไม้ผลกลับมาออกผลดก

 18. นายสมภพ บุญมาก จังหวัดขอนแก่น ปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ เช่น ผักกาดหอม ผักสลัด ผักบุ้ง

  พบปัญหาไรสองจุดระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน ติดต่อกัน 1 ครั้ง ไรสองจุดลดลงจนหมด ผักไฮโดรโปนิกส์กลับมาสมบูรณ์

 19. นางอรวรรณ สุวรรณรักษ์ จังหวัดนครปฐม ปลูกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ มะลิ ไลแลค

  พบปัญหาไรแดงระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ไรแดงลดลงจนหมด ไม้ประดับกลับมาสวยงาม

 20. นายสมชาย ศรีเจริญ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว

  พบปัญหาไรขาวระบาด ฉีดพ่น อ๊อกซี่คลีน 3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ไรขาวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผักกลับมาแข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *