ลดราคา!

แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส เร่งยอด ใบอ่อน ผสมเทียมพืช ช่วยผสมเกสร

350.00฿

แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส (chloroplasts )

ภายในมีโครงสร้างคล้ายถุงแบน ๆ มีเยื่อหุ้ม เรียกว่าและไทลาคอยด์ จะเรียงซ้อนกันเป็นตั้ง เรียกว่าแต่ละกรานุมมีโครงสร้างเชื่อมต่อถึงกัน บนไทลาคอยด์มีสารสีที่ใช้ในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง เช่น คลอโรฟีลล์ แคโรทีนอยด์ และมีของเหลวที่เรียกว่า สโตรมา อยู่รอบไทลาคอยด์ ในสโตรมามีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

รหัสสินค้า: 8856728834098 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า
UPC: organic solution
Brand: THAMMACHAD

แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส เป็นสารที่มุ่งเน้น การเจริญเติบโตของพืชเป็นหลัก พืชจะดูดซึม คลอโรพลาส Iเข้าไปผ่านทางปากใบ ส่วนปริมาณที่สามารถรับได้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิเป็นสำคัญ ในบางสภาวะ พืชขาดสารอาหารบางชนิด ไม่สามารถผลิตกรดอะมิโนได้ตามความต้องการ ทำให้พืชไม่สมบูรณ์ หรือ ออกดอก ออกผลได้ไม่มาก หรือผลผลิตไม่สมบูรณ์ บิดเบี้ยว ผลเล็ก จึงจำเป็นต้องใช้    แกรนคลอโรพลาส ซึ่งเป็นกรดอะมิโนสำเร็จรูป เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ตามความต้องการ ไม่ต้องผ่านขบวนการทางชีวเคมีที่พืชต้องสร้างขึ้นเอง เสมือนหนึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงพืช เพื่อช่วยเพิ่มและให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สมบูรณ์
แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช้ฮอร์โมน ไม่ใช่สารเร่ง เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร เป็นสารกลุ่มโคโรพลาส สกัดจากธัญพืช ช่วยกระตุ้นเซลล์พืชให้เจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี 

แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส สารกระตุ้นโคโรฟิลพืช ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น เมื่อสังเคราะห์แสงได้ดี ก็สามารถสร้างอาหารได้ดีมากขึ้น

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้ กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่า กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งมีน้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบ มีแสงและคลอโรฟิลล์ช่วยทำ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ คือ น้ำตาล น้ำและแก๊สออกซิเจน ปัจจัยที่สำคัญ ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ คลอโรฟิลล์แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และแร่ธาตุ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของแก๊สและแร่ธาตุ ในดิน ทำให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่พืชสีเขียวใช้พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี โดยมีน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบ 

แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส มีหน้าที่สำคัญกับพืชดังนี้

1.เร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิด ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ ขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืช เพิ่มน้ำหนักผล เร่งใบเขียว เร่งราก แตกยอด ขยายกอ เร่งสีดอก ผล

2.เร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและการต้านทานต่อโรค แมลง หรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล

3.อุดมด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดี พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

4.ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ในต้นพืช ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืช

เชื่อไหมว่า โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตทั้งของมนุษย์ สัตว์ และพืช แต่สิ่งที่ต้องการกลับไม่ใช่โปรตีน แต่เป็นกรดอะมิโน ที่เป็นหน่วยเล็ก ๆ ของโปรตีนนั่นเอง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะต้องมีองค์ประกอบของอินทรีย์สารที่เรียกว่าโปรตีน (Proteins) ในสารโปรตีนนี้ ประกอบด้วย โมเลกุลของสารย่อยต่าง ๆ มาต่อเรียงกันเป็นลูกโซ่ และสารย่อย ๆ เหล่านั้น เรียกว่า อะมิโน แอซิด หรือ กรดอะมิโน (Amino acids) กล่าวอีกนัยหนึ่ง กรดอะมิโน ก็คือ ต้นกำเนิด ของ สารโปรตีน นั่นเอง ดังนั้น กรดอะมิโน จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า กรดอะมิโน มีอยู่ 20 ชนิด และแต่ละชนิด มีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันไป ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

คุณสมบัติช่วยให้พืชฟื้นตัวจากการระบาดของโรคแมลงเร่งราก ต้น ใบ ดอก เร่งสะสมอาหาร ทนแล้ง ทนหนาวสามารถดึงศักยภาพทางพันธุกรรมพืชสูงสุดแก้ปัญหาดินเสื่อม ดินมีแก็สเน่าปรับค่า P/H น้ำแก้ปัญหาน้ำสนิมส่งเสริมจุลินทรีย์ เพิ่มไส้เดือน

ประโยชน์: ช่วยส่งเสริมการสร้างตายอดและตาดอกของพืช , ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนทำให้พืชสร้างแป้งและน้ำตาล , ช่วยในการสร้างน้ำมันในพืช เพิ่มการสร้างคลอโรฟิลล์ทำให้ใบเขียวเข้ม ใบหนา , ช่วยให้พืชทนหนาวได้ดี , ช่วยในการขนย้ายน้ำตาลทสงท่ออาหารในพืช ทำให้พืชใช้ธาตุเหล็กได้มากขึ้น , ช่วยป้องกันการทำลายคลอโรฟิลล์ทำให้พืชมีอายุยาวขึ้น ป้องกันการชะงักการเจริญเติบโต ต้นพืชและตายอด แก้อาการขาดธาตุสังกะสี

ใช้เพียง 20 ซีซี /20 ลิตร เท่านั้น รากเดินดี ต้นแข็งแรง ใบหนา ใบมัน ใบเขียวเข้ม เมล็ดข้าวเต็มรวง ไม่ลีบ เมล็ดแกร่ง สีสวย น้ำหนักดี

แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส เป็น อะมิโน แอซิด ซึ่งก็คือสารตั้งต้นของฮอร์โมนและเอนไซม์ ที่พืชจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใช้ การดูดซึมอะมิโนจะเร็ว และใช้ได้ทันที พืชจะให้การตอบสนองที่ดีมากขึ้นไปกว่าการใช้ปุ๋ยแต่เพียงอย่างเดียว กรดอะมิโนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสังเคราะห์โปรตีน ในแต่ละขั้นของการสังเคราะห์ จะมีกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิดที่เกี่ยวข้อง กรดอะมิโนมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการทางชีวภาพของพืช ทั้งทางตรง และทางอ้อม นอกจากการให้กรดอะมิโนทางใบแล้ว ยังสามารถใช้ทางดินได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียในดินเจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การมีดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากยิ่งขึ้น การฉีดพ่นกรดอะมิโน ทางใบให้กับพืช เป็นการให้กรดอะมิโนที่สำคัญ และจำเป็นแก่พืช โดยพืชสามารถนำไปใช้สังเคราะห์เป็นโปรตีนได้ทันที เสมือนการให้ปุ๋ยทางลัด และเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด พืชทุกชนิดนั้นนอกจากจะต้องการ ดิน, แสงแดด, ฝน, และอากาศ แล้วยังต้องการโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โปรตีนถูกสร้างขึ้นจากกรดอะมิโนหลายๆตัวประกอบเข้าด้วยกัน

แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส สารกระตุ้นโคโรฟิลพืช ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น

ปกติแล้วพืชจะสร้างกรดอะมิโนที่จำเป็นขึ้นมาจากองค์ประกอบพื้นฐานซึ่งคือ คาร์บอน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, และไนโตรเจน เริ่มแรกนั้นพืชจะนำคาร์บอนและออกซิเจนที่ได้จากอากาศมาผสมกับไฮโดรเจนที่ได้จากน้ำในดิน สิ่งที่ได้เรียกว่า Carbon Hydrate กระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง จากนั้น Carbon Hydrate จะถูกนำไปผสมกับไนโตรเจนที่พืชดูดซึมมาจากดิน สิ่งที่ได้ก็คือ “กรดอะมิโน ชนิด L”การที่พืชได้รับกรดอะมิโนในปริมาณที่พอเหมาะเป็นที่รู้กันว่าจะนำไปสู่ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตที่มากขึ้นปริมาณการให้กรดอะมิโนแก่พืชด้วยการฉีดพ่นทางใบนั้น ต้องดูที่ชนิดของพืช และระยะ

แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส เป็นกรดอะมิโน จึงสามารถ ให้ธาตุไนโตรเจน ( N ) เร่งการเจริญเติบโตของพืชคลอโคโรพลาส Iพลาส Iเป็นอะมิโนคีเลต ซึ่งพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยธรรมดา ส่งผลให้ช่อดอกของพืชมี ความยาวช่อเพิ่มขึ้น จำนวนดอกและการแตกยอดใหม่ของพืชเพิ่มขึ้น กรดอะมิโนช่วยผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.13 g
ขนาด 4.3 × 4.3 × 11 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แฟตตี่ เอชิด ซอลล์ คลอโรพลาส เร่งยอด ใบอ่อน ผสมเทียมพืช ช่วยผสมเกสร”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *