ลดราคา!

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) สารปรับปรุงบำรุงดิน แก้ดินขาดธาตอาหารสำหรับพืช ดินแข็ง ดินดาน ดินเสีย สารปรับปรุงบำรุงดิน แก้ดินขาดธาตอาหารสำหรับพืช ดินแข็ง ดินดาน ดินเสีย

380.00฿

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้นโดยมีหน้าที่หลักดังนี้ :

ช่วยทำให้โครงสร้างของดินมีความโปร่งมากขึ้นไม่ยึดติดกันแน่น ทำให้ภายในโครงสร้างของดิน มีปริมาณของออกซิเจนมากขึ้น และทำให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติ ทำให้แข็งแรงกว่าปกติในกล้าข้าวที่จะทำการดำนา ฉีดพ่นก่อนถอนกล้า 1 วัน จะทำให้ถอนกล้าได้ง่ายขึ้นประโยชน์และความสำคัญของดิน

รหัสสินค้า: 8856728834180 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า
UPC: organic solution
Brand: THAMMACHAD
ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) ช่วยให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดี ปรับสภาพความเป็น กรด-ด่าง ของดิน

ช่วยให้พืชรับปุ๋ยหรือแร่ธาตุต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย หรือเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้แก้ดินที่เป็นสนิมและดินเปรี้ยวได้ดี ช่วยทำให้ดินคลายแร่ธาตุเพิ่มจากที่ถูกตรึงไว้

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) สารออร์แกนิคโซลูชั่น ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid )ชนิดเข้มข้น  เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย ปรับสภาพดิน ลดดินเปรี้ยว ดินเป็นสนิม ทำให้ดินดีขึ้น พืชโตเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อการสร้างแร่ธาตุในดิน

คุณสมบัติ ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) คือสารที่ได้จากธรรมชาติสำหรับนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิดแก้ปัญหาฟื้นฟูดินที่แน่นแข็งให้กลับมาร่วนซุยน้ำไหลแทรกซึมและอุ้มน้ำได้ดีกระตุ้นการพัฒนาดินด้วยหลักการทางธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศในดินเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินแลรากพืชให้ช่วยปรับปรุงสภาพดินที่จับตัวกันแน่นแข็งให้แตกและคลายตัวออกจากกันช่วยให้รากพืชดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่ในดินไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อ พืช ดิน และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้นโดยมีหน้าที่หลักดังนี้ :

ช่วยทำให้โครงสร้างของดินมีความโปร่งมากขึ้นไม่ยึดติดกันแน่น ทำให้ภายในโครงสร้างของดิน มีปริมาณของออกซิเจนมากขึ้น และทำให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติ ทำให้แข็งแรงกว่าปกติในกล้าข้าวที่จะทำการดำนา ฉีดพ่นก่อนถอนกล้า 1 วัน จะทำให้ถอนกล้าได้ง่ายขึ้นประโยชน์และความสำคัญของดิน

 1. ดินทำหน้าที่เป็นที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยวเพื่อให้ลำต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง แข็งแรง ขณะที่พืชเจริญเติบโตรากของพืชจะเติบโตชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจายลงไปในดินอย่างกว้างขวางทั้งแนวลึกและแนวราบ ดินที่ร่วนซุยและมีชั้นดินลึก รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง สามารถเกาะยึดดิน ต้านทานต่อลมพายุไม่ทำให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้

2. ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้เนื่องจากธาตุอาหารพืชจะถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถุ และแร่ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

3. ดินเป็นแหล่งที่เก็บกักน้ำหรือความชื้นในดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดได้ง่าย เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงลำต้นและสร้างการเจริญเติบโต น้ำในดินจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเท่านั้น ที่รากพืชสามารถดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ การรดน้ำพืชจนขังแฉะ รากพืชไม่สามารถดึงดูดน้ำขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ จะทำให้พืชเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด

4. ดินเป็นแหล่งที่ให้อากาศในดิน ที่รากพืชใช้เพื่อการหายใจ รากพืชประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต ต้องการออกซิเจนสำหรับการหายใจทำให้เกิดพลังงานเพื่อการดึงดูดน้ำ ธาตุอาหารและการเจริญเติบโต ดินที่มีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้ำและ ธาตุอาหารได้มาก ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลิตผลสูง

5. ดินเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพราะสัตว์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นดิน นอกจากนั้น สัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ใต้ดิน เช่น มด หนู ไส้เดือน กิ้งกือ ปลวก เป็นต้น

6. ดินใช้ทำของใช้ เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ เช่น ภาชนะ ถ้วย ชาม แจกัน กระถางต้นไม้ เป็นต้น7.ดินใช้สร้างและเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น อิฐ ทำมาจากดินเหนียวผสมกับทราย และแกลบหรือขี้เลื่อยผสมกันดินร่วน คือ ดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อกำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก

*** สูตรใหม่ชนิดน้ำ ผสมน้ำฉีดได้เลย

สูตรเข้มข้นช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ธรรมชาติช่วยพลิกพื้นดิน ให้กลับมาชุ่มชื่น อุ้มน้ำ ให้พืชแข็งแรง มีชีวิตชีวา

ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) คือสารออร์แกนิคโซลูชั่นจากธัญพืช และพืชสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยปรับโครงสร้างและสภาพดิน ให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชใช้ได้ดีกับดินและพืชทุกชนิด

 • ประโยชน์ : ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid )

 • ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินสู่รากพืช

 • ช่วยให้รากแผ่กระจาย ดูดซับธาตุอาหารในดินได้ดี พืชกินปุ้ยได้ดีขึ้น

 • ช่วยปรับปรุงดินให้ดี ดินฟู ดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้โครงสร้างดินดี เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

 • ช่วยในการดูดชับน้ำ ลดการสูญเสียน้ำในดิน

 • ช่วยให้พืชทนแล้ง ร้อนจัด-หนาวจัด

 • ช่วยเพิ่มปริมาณการดูดซับธาตุอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้น

 • ช่วยรักษาระดับความเป็นกรด-ด่าง (ปรับสมดุล P- H) ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบ โตของพืช

 • ช่วยเคลื่อนย้ายสารอาหารเข้าสู่พืชได้ไวยิ่งขึ้น

 • ช่วยลดความเป็นพิษของยาปราบศัตรูพืชที่มีผลต่อพืช

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.05 g
ขนาด 8 × 8 × 24 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ฮิวพลัส ฮิวมิค แอซิค ( Humic Acid ) สารปรับปรุงบำรุงดิน แก้ดินขาดธาตอาหารสำหรับพืช ดินแข็ง ดินดาน ดินเสีย สารปรับปรุงบำรุงดิน แก้ดินขาดธาตอาหารสำหรับพืช ดินแข็ง ดินดาน ดินเสีย”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *