• ช่วยกระตุ้นการแตกยอดอ่อน แตกใบ และออกดอก กรดอะมิโนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์พืช การฉีดพ่นออร์แกนิคโซลูชั่น nawa จะช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น
 • ช่วยเพิ่มผลผลิต ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa จะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตของพืช โดยช่วยเพิ่มขนาด น้ำหนัก และคุณภาพของผลผลิต
 • ช่วยต้านทานโรคและแมลง ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงมากขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

นอกจากนี้ ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ยังสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีอื่นๆ ในการเพาะปลูกได้อีกด้วย โดยจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมี ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนในการเพาะปลูกได้

ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ประกอบด้วยสารอินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ กรดฮิวมิค กรดฟุลวิค อะมิโนโมเลกุลขนาดเล็ก สารต้านอนุมูลอิสระ และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น แบคทีเรีย ไรโซเบียม และไมคอร์ไรซา สารเหล่านี้ทำงานร่วมกันในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร ต้านทานความเครียดจากสภาพแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตจากงานวิจัยพบว่า nawa สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผัก เช่น ผักกาดหอม กะหล่ำปลี แตงกวา และมะเขือเทศ nawa ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต เช่น น้ำหนัก รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากโรคและแมลงศัตรูพืช

nawa เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพที่มีความปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัย

ประโยชน์ของ nawa มีดังนี้

 • เพิ่มผลผลิตพืช
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร
 • ต้านทานความเครียดจากสภาพแวดล้อม
 • ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
 • ปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค

nawa เป็นอะมิโนโปรตีนสำหรับพืชที่มีศักยภาพในการช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืช จึงนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa จะช่วยย่อยสลายปุ๋ยเคมีให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้น ทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดปุ๋ยลงได้
 • ช่วยเพิ่มผลผลิต สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชแข็งแรงและทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa จะช่วยเพิ่มปริมาณสารอาหารในผลผลิต ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น เช่น รสชาติ กลิ่น สี และคุณค่าทางโภชนาการ
 • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • นอกจากนี้ การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ร่วมกับปุ๋ย ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมได้อีกด้วย โดยสารเร่งเชิงชีวภาพ nawa จะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
 • การใช้ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa (สารเร่งเชิงชีวภาพ) ร่วมกับปุ๋ย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
 • ประสิทธิภาพสูง ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด ซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชให้มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น และทนทานต่อโรคและแมลง
 • ใช้น้อยลง อัตราการใช้ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เพียง 4-6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ในขณะที่สารเคมีหรือปุ๋ยทั่วไปอาจต้องใช้อัตราสูงกว่า เช่น 20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารชีวภาพ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
วันเดอร์ฟูลสารกระตุ้น
วัคซีนสำหรับพืช 3 in 1
✰✰✰✰✰
วินโกรท เร่งการติดดอก ออกผล
ดก ไม้ผล ไม้ยืนต้น

✰✰✰✰✰
เอแพล้น สูตรเปลี่ยนรากให้เป็น
หัว ลงหัวดี มีหัวดก
✰✰✰✰✰
บิ๊กไซส์ อะมิโนโปรตีน เพิ่มขนาด สร้างแป้ง ขยายหัวได้ดี
✰✰✰✰✰
แคสทาเลีย สมุนไพรสกัดเข้มข้น
กำจัด ด้วง หนอน แมลงปีกแข็ง
✰✰✰✰✰
ริดเอ็กซ์เซนส์ กำจัดศัตรูพืช ประเภทเพลี้ย ต่าง ๆ
✰✰✰✰✰
อ๊อกซี่คลีน สำหรับกำจัด ไรขาว
ไรแดง ไรสองจุด และไรอื่น ๆ
✰✰✰✰✰
ไบรอัน สารออร์แกนิคโซลูชั่น
เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มี
สาเหตุจากเชื้อไวรัส รา
แบคทีเรีย
✰✰✰✰✰
รอล่า ช่วยเพิ่มผลผลิต
ของผักกินใบ ผักกินผล

✰✰✰✰✰
โปร-มาร์ สารเร่งเชิงชีวภาพ
อะมิโนโปรตีนสำหรับข้าว

✰✰✰✰✰
โปร-วัน โปรตีนเปปไทด์ สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของอ้อย
✰✰✰✰✰
โปร-ทู ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของยางพารา
ขยายท่อน้ำยางไหลดี
✰✰✰✰✰