ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ nawasiam.com เว็บไซต์ของ ร้านนาวาสยาม ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ที่ปลอดภัยและได้ผลกับการเพาะปลูก พืชทุกชนิด ดินทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์ “ทำมะชาด” สารออร์แกนิคโซลูชั่น

พืชที่ได้รับสารนี้ จะมีลักษณะต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง

ให้ผลผลิตสูงกว่าปกติทั่วไป และสามารถใช้งานได้เดี่ยว ๆ

โดยไม่ต้องผสมกับสารใด ๆ เลย แต่ถ้าผสมกับสารเคมีที่ท่านใช้อยู่แล้ว จะทำให้สารเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ลดปริมาณการใช้ลงได้มาก ช่วยให้ประหยัดเงินตราได้มาก

อันนี้ท่านต้องลองดูถึงจะได้คำตอบ

จุดเริ่มต้นของ ผลิตภัณฑ์

THAMMA CHAD ออร์แกนิโซลูชั่น

จากการพัฒนา สู่วิถีออร์แกนิคด้วยปัญหาจากความเกรงกลัว ความกังวลต่อพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผักที่เรากิน การสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่”ทำมะชาด”จึงเป็นทางเลือกที่นำมาใช้ทดแทนได้

ผลิตภัณฑ์ของเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร โดยใช้ “ธัญพืชออร์แกนิค” เป็นวัตถุดิบหลัก และได้นำไปทดลองใช้ในสวนเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากกว่าร้อยแห่ง จนได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิคแท้ ซึ่งใช้สำหรับบำรุง ดูแล ป้องกันโรคในการเพาะปลูกแบบออร์แกนิค และใช้ได้ภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

ทางเลือกสู่ชีวิตอีกระดับ

ปลอดสารเคมี ทางเลือกสู่ชีวิตที่ดีกว่า ของทุก ๆ คนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้

THAMMA CHAD เป็นปัจจัยเพื่อการเพาะปลูกพืชผักออร์แกนิคที่ผลิตโดยเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่มุ่งเน้นความปลอดภัยและได้ผลดีในการเพาะปลูก

THAMMA CHAD เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รักการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก เป็นงานอดิเรก หรือเพื่อความเพลิดเพลิน ที่มั่นใจว่า “ปลอดภัย” สำหรับผู้ใช้ ผู้คนรอบข้าง ไม่ว่า เด็ก สตรี หรือผู้สูงอายุ จากความเสี่ยงจากผลข้างเคียงจากการสัมผัสสารเคมีในบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม

THAMMA CHAD จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการปลูกพืชผักออร์แกนิคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเติบโตยิ่งขึ้น เพราะพืชผักออร์แกนิคคือแหล่งที่มาของของรายได้ที่ดีกว่าของเกษตรกร และเป็นอาหารที่มีคุณภาพต่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ที่เราทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน อย่างพึงพากัน

เกษตรกรรมแห่งอนาคตเพื่อโรควันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงดีขึ้น ป้องกันรักษาโรคพืช และแมลงร้าย ทำมะชาดช่วยได้ทั้งเรื่องการเจริญเติบโตพืช เอาอยู่ทั้งโรคพืช และแมลงศัตรูพืช