จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ “nawasiam” สารเร่งเชิงชีวภาพ

จากการพัฒนา สู่วิถีออร์แกนิคด้วยปัญหาจากความเกรงกลัว ความกังวลต่อพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผักที่เรากิน การสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ “nawasiam”จึงเป็นทางเลือกที่นำมาใช้ทดแทนได้ด้วยความปราถนา และมุ่งมั่นที่จะทำให้การเพาะปลูกทุกระดับชั้นเกษตรกรต้องปลอดโรค ผู้บริโภคต้องปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

ผลิตภัณฑ์ของเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร โดยใช้ “ธัญพืชออร์แกนิค” เป็นวัตถุดิบหลัก และได้นำไปทดลองใช้ในสวนเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากกว่าร้อยแห่ง จนได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิคแท้ ซึ่งใช้สำหรับบำรุง ดูแล ป้องกันโรคในการเพาะปลูกแบบออร์แกนิค และใช้ได้ภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

ทางเลือกสู่ชีวิตอีกระดับ

ปลอดสารเคมี ทางเลือกสู่ชีวิตที่ดีกว่า ของทุก ๆ คนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้
ผลิตภัณฑ์ “nawasiam” สารเร่งเชิงชีวภาพ เป็นปัจจัยเพื่อการเพาะปลูกพืชผักออร์แกนิคที่ผลิตโดยเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่มุ่งเน้นความปลอดภัยและได้ผลดีในการเพาะปลูก

ผลิตภัณฑ์ “nawasiam” เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รักการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก เป็นงานอดิเรก หรือเพื่อความเพลิดเพลิน ที่มั่นใจว่า “ปลอดภัย” สำหรับผู้ใช้ ผู้คนรอบข้าง ไม่ว่า เด็ก สตรี หรือผู้สูงอายุ จากความเสี่ยงจากผลข้างเคียงจากการสัมผัสสารเคมีในบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ “nawasiam” จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการปลูกพืชผักออร์แกนิคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเติบโตยิ่งขึ้น เพราะพืชผักออร์แกนิคคือแหล่งที่มาของของรายได้ที่ดีกว่าของเกษตรกร และเป็นอาหารที่มีคุณภาพต่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ที่เราทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน อย่างพึงพากัน

เกษตรกรรมแห่งอนาคตเพื่อโรควันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงดีขึ้น ป้องกันรักษาโรคพืช และแมลงร้าย ทำมะชาดช่วยได้ทั้งเรื่องการเจริญเติบโตพืช เอาอยู่ทั้งโรคพืช และแมลงศัตรูพืช

นวัตกรรมใหม่ของการเพาะปลูก สารกระตุ้นภูมิต้านทานและเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืช

  • ส่วนประกอบหลัก คือ สารไอโซฟลาโวน ในรูปของโปรตีนเปปไทด์ จากธัญพืช กรดไขมันพืชจากน้ำมันมะพร้าว และวิตามิน และเกลือแร่ ที่พืชสามมารถนำไปใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ช่วยให้พืช
  • การเพิ่มผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
  • ช่วยให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ
  • ช่วยให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมการสร้าง ใบ ดอก ผล
  • เพิ่มอัตราการรอด ช่วยให้พืชปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
  • ช่วยบำรุงต้นในการทำผลผลิตออกนอกฤดูกาล เช่น ทุเรียน ลองกอง ส้ม มะนาว ฯลฯ
  • ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เพื่อกระตุ้นการงอก

ผลิตภัณฑ์ “nawasiam” นวัตกรรมใหม่ ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานและเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืช เหมาะสำหรับ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับพืชที่สกัดจากธรรมชาติโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีโมเลกุลขนาดที่เล็กกว่าปากใบพืชทั่วไป สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชได้อย่างรวดเร็ว พืชจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ