ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ nawasiam.com เว็บไซต์ของ ร้านนาวาสยาม ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ที่ปลอดภัยและได้ผลกับการเพาะปลูก พืชทุกชนิด ดินทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์ “nawasiamสารเร่งเชิงชีวภาพ เป็นสารที่ไปกระตุ้นกลไกการทำงานของเซลล์พืช

ให้เกิดการดูดซับธาตุอาหารดีขึ้น เกิดการเคลื่อนย้ายแร่ธาตุและสารอาหารได้ดีขึ้น พืชสังเคระห์แสงได้ดีมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ nawasiam สารออร์แกนิคโซลูชั่น ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ธาตุหารหลัก,รอง,เสริม,หรือฮอร์โมนพืชโดยตรง

แต่เป็นโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ที่สกัดจากพืช และได้เติมเต็มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

พืชที่ได้รับสารนี้ จะมีลักษณะต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง

ให้ผลผลิตสูงกว่าปกติทั่วไป และสามารถใช้งานได้เดี่ยว ๆ

โดยไม่ต้องผสมกับสารใด ๆ เลย แต่ถ้าผสมกับสารเคมีที่ท่านใช้อยู่แล้ว จะทำให้สารเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ลดปริมาณการใช้ลงได้มาก ช่วยให้ประหยัดเงินตราได้มาก

อันนี้ท่านต้องลองดูถึงจะได้คำตอบ

นาวาสยามส่งความสุขให้เกษตรกรด้วยนวัตกรรม
ของการทำเกษตรอินทรีย์ที่ให้ผลผลิตสูง, เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ, ตอบสนอง
ต่อการเจริญเติบโตของพืชได้รวดเร็ว ตลอดจนช่วยสร้างรายได้และความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของเกษตรกร

NAWASIAM

เราช่วยให้ การเพาะปลูกพืชไร่ นา สวน เป็นเรื่องง่ายขึ้น

เพราะแค่ฉีดพ่นก็เห็นผลทันที

พืชที่ได้รับสารจาก “NAWASIMจะมีลักษณะต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ให้ผลผลิตสูงกว่าปกติทั่วไป และสามารถใช้งานได้เดี่ยว ๆ
โดยไม่ต้องผสมกับสารใด ๆ เลย แต่ถ้าผสมกับสารเคมีที่ท่านใช้อยู่แล้ว จะทำให้สารเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ลดปริมาณการใช้ลงได้มาก ช่วยให้ประหยัดเงินตราได้มากขึ้น พร้อมๆสุขภาพที่ดีขึ้น