ด้วยตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงมากของสังคมไทย โดยเฉพาะผลกระทบตัวเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

สารพิษ ที่ตกค้างในผลผลิต ในแม่น้ำลำคลอง ในแผ่นดินถิ่นอาศัย และท้ายที่สุด สารพิษในร่างกายของเรา ที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ที่อาบทาไปด้วยสารพิษ และมลพิษ ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลของการทำการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว ซึ่งใช้สารเคมี เต็มร้อยเปอร์เซนต์ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น กลายเป็นลูกจ้างนายทุน อย่างที่เราไม่รู้ตัว

"จากคำของพ่อสู่วิถีพอเพียง" จึงเป็นที่มาของปราชญ์เกษตรตามแนวทางธรรมชาติ โดยธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติ สู่ผลิตภัณฑ์ "ทำมะชาด" โดยไม่มีการลองผิดลองถูกอีกต่อไป เพราะเรามีต้นแบบจากพ่อให้ดูเป็นตัวอย่าง จึงเกิดการคิด ค้น ลงมือทำ จนเกิดภูมิปัญญาจนเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเพื่อการเกษตร ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาทิ เช่น พืชสมุนไพร ธัญพืชและน้ำมันมะพร้าว

"ทำมะชาด" ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ยา อีกทั้งยังไม่ใช่ฮอร์โมนพืช แต่ผลิตภัณฑ์ "ทำมะชาด" เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรบ้านเรา เป็นสารออร์แกนิคโซลูชั่น ซึ่งเป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ หรือที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่า "Biostimulants" ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการเกษตรโลก 

สหภาพยุโรป ให้คำจำกัดความไว้ว่า "คือจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการใช้สารอาหารของพืช อย่างอิสระ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สารใด ๆ กับจุลินทรีย์ ที่เมื่อใช้แล้วจะทำให้เกิดผลดีต่อพืชผลทางการเกษตร" 

ส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกา ได้ใหัคำจำกัดความไว้ว่า "สารใดๆ  หรือ จุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อใช้กับเมล็ดพืช หรือบริเวณรากพืช สามารถไปกระตุ้นขบวนการธรรมชาติ ให้พืชใช้ประโยชน์ หรือ ช่วยการดูดซับธาตุอาหาร ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้พืชต้านทานความเครียด หรือ เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต"


จะเห็นได้ว่า คำจำกัดความ ทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งอียู นั้น มีสาระสำคัญเหมือนกัน ต่างกันเพียงถ้อยคำที่ใช้เท่านั้น ดังนั้น จากคำจำกัดความนี้ "สารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช" จึงมีหน้าที่ต่อพืช หรือผลประโยชน์จากการใช้ แตกต่างจาก ปุ๋ยและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช อย่างชัดเจน
 

"ทำมะชาด" เป็นสารละลายออกร์แกนิคจากธัญพืช สมุนไพรหลายชนิดในสัดส่วนที่เหมาะพอดี และน้ำมันมะพร้าว
"ทำมะชาด" ม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่สารสกัดฮอร์โมน ไม่ใช่แร่ธาตุอาหารเสริม และไม่ใช่สารเคมีสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น
"ทำมะชาด" มีบทบาทกลไกการทำงาน โดยเข้าไปกระตุ้นเซลล์ของพืชให้สามารถพัฒนาตนเอง และชักนำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ แม้นแต่ลักษณะต่าง  ๆ ที่ไม่เอื้ออำนวย ช่วยให้พันธุกรรม (ยีน) ที่มีอยู่ในพืชนั้น ๆ สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยไม่มีการถ่ายโอนหรือตัดต่อส่วนของสารพันธุกรรมแต่อย่างใด (Non GMO)

 

 

ผลิตภัณฑ์ "ทำมะชาด" มีประโยชน์ต่อการเกษตร ดังนี้

 

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระบวนการสร้างและสลาย เมตาบอลิซึ่ม(Metabolism)ของพืช ส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานโรคพืช และฟื้นฟูพืชจากภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อย่างเช่น อุณหภูมิและน้ำ

3.เพิ่มการกระตุ้นให้เกิดการนำสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมไปถึงน้ำ หรือสารละลายต่าง ๆ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย
4.เพิ่มคุณภาพโดยรวมของผลผลิต ทำให้ผลผลิตมีความความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
5.เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน
6. เพิ่มสุขภาพที่ดีให้กับประชากรโลก ทั้งตัวเกษตรกร และผู้บริโภคทั่วไป เพราะผลิตภัณฑ์ "ทำมะชาด"เป็นผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิค โซลูชั่น ผลิตจากธรรมชาติ 100% จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไร้สารพิษ


ประวัติความเป็นมา กิจการของเราก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 15 ปี จากจุดเริ่มต้นที่เราใช้ใน ไร่ ในสวน ในนา ของเรา มุ่งสู่การกระจ่ายสู่เกษตรกรทั่วไป เพื่อความปลอดภัยและความยั่งยืนทางอาหาร
โดยคณะผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพ 
ชีวิตของผู้บริโภคในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี ที่ผ่านมา ได้ใช้เวลาในการรวบรวมประสบการณ์ รวบรวมผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

nawasiam.com เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ "ออร์แกนิค โซลูชั่น" และ "เฮอเบิล โซลูชั่น"เพื่อใช้ในการเกษตร อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์รักษาโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช สารเสริมประสิทธิภาพ กรดอะมิโนสำหรับปรับปรุงโครงสร้างของดิน กรดอะมิโนจากธัญพืชสำหรับเร่งการติดดอกออกผล ,บำรุงพืช เป็นต้น ซึ่งเราผลิตโดยหลีกเลี่ยงสารเคมี ผลิตภัณฑ์ในทุกหมวดนั้นเน้นคุณภาพต้องมาก่อนและผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องปลอดภัยต่อร่างกายของมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 สบู่ธรรมชาติ เลอมอง ลองแล้วจะรัก  เพราะเราตั้งใจที่จะผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และ รักผิวพรรณ โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่เน้นใช้น้ำมันจากธรรมชาติ โดยใช้ขบวนการผลิตแบบเย็น (cold process) ไม่ผ่านความร้อน เพื่อร้กษาคุณสมบัติของสารสกัดรวมถึงน้ำมันให้คงคุณค่าอย่างสูงสุด

จุดเด่น การผลิตเริ่มต้นจาก การคัดเลือกน้ำมันที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำข้าว  น้ำมันมะกอก น้ำมันละหุ่ง  แล้วนำมาผสมกับน้ำด่าง คนให้เข้าผสมให้เข้ากันภายใต้อุณหภูมิห้อง เพิ่มคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้น้ำกลั่นสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งมากไปด้วยประโยชน์ต่อผิวพรรณ   สบู่เลอมองอุดมไปด้วยกลีเซอรีนธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ในการปรับสมดุลย์และให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว สบู่เลอมองของเรา ไม่มีการเติมสารเคมี สารฟอกขาว สารเพิ่มฟอง และไม่มีการสกัดเอาสารกลีเซอรีนออก จึงทำให้เวลาที่ใช้ล้างหน้า หรือ อาบน้ำถูตัวผิวจะมีความนุ่มนวลมากกว่าสบู่โรงงานทั่วไป และมีวิตามินอีบำรุงผิวพรรณ อย่างลำ่ลึก ด้วยแนวคิดที่ว่า "ของดีไม่จำเป็นต้องแพง"

LEMONG อ่านว่า เลอมอง มาจากคำว่าเลอค่าน่ามอง เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนธรรมชาติแฮนด์เมดที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบคุณภาพจากธรรมชาติ นำเสนอคุณค่าความเป็นธรรมชาติที่สะอาด สดใหม่

ทั้งวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่ไม่แตกต่างจากการปรุงอาหารเพื่อรับประทาน มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างและหลากหลายเพื่อตอบสนองลักษณะการดำเนินชีวิต และรสนิยมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

เลอมอง นำเสนอคุณค่าที่แตกต่างและมากกว่าเพียงการใช้งานเพื่อทำความสะอาดร่างกาย อีกทั้งแนวโน้มกระแสการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพของสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากลุ่มลูกค้าจะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับตลาดส่วนใหญ่ แต่เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าของสินค้าประเภทนี้       
ที่เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของสินค้า เราจึงผลิตสบู่จากวัตถุดิบธรรมชาติที่เหมาะทุกสภาพผิว รวมทั้งผู้มีผิวแพ้ง่าย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้ที่ไม่ชอบสารเคมี
ผลิตภัณฑ์ของ เลอมอง ผลิตด้วยมือ 100 % ในทุก ๆ ก้อน แต่เราจำหน่ายในราคาถูก เพราะต้องการให้ เลอมองเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เข้าไปสู่บ้านเรือนของทุกคน เราจึงขายในราคาที่ถูก แต่ว่าเราคัดสรรค์วัตถุดิบเกรดเอ และเกรดเครื่องสำอางค์ เราคำนึงถึงผู้ใช้ ซึ่งจะได้ประโยชน์สูงสุดกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้สมกับที่เราบอกทุก ๆ คน ว่า "ลองแล้วจะรัก"

MISSION

1 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง
2 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน