พิมพ์
หมวด: Article
ฮิต: 150
เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตร 131 ล้านไร่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเกษตรกรรมแห่งใหญ่ของโลก ทั้งนี้เกษตรกรไทยมีการใช้ปุ๋ย อาหารเสริม เพื่อช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น แต่ในปัจุบัน ได้มีการกล่าวถึงสารเสริมที่ผลิตจากการสกัดโปรตีนน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโทสให้เป็นน้ำตาลแปรรูป คือ น้ำตาลลีวูโลส เดกซ์โทรส มอลโทส วิตามินบีคอมเพล็กซ์ , วิตามินเอ, วิตามินซี,วิตามินดี,วิตามินเค และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช   เช่น โปแตสเซียม, เหล็ก, ทองแดง, ไอโอดีน และสังกะสี รวมทั้ง กรดอะมิโน ถึง 20 ชนิด
 
การเปรียบเทียบหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด กับสารอะมิโนโปรตีนตราทำมะชาดหัวเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไป
 
- ส่วนผสมที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์นั้น เป็นสารอาหารที่ต่างมีอยู่แล้วในดินตามธรรมชาติ
- การเก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างไม่ถูกวิธีอาจจะมีผลทำให้หัวเชื้อจุลินทรีย์เสื่อม คุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
อะมิโนโปรตีน ตราทำมะชาด
- เป็นสารสกัดจากธรรมชาติประกอบไปด้วยโปรตีนน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโทสแล้วเปลี่ยนเป็นสารอาหารแปรรูป คือ น้ำตาลลีวูโลส เดกซ์โทรส มอสโทส วิตามินบีคอมเพล็กซ์, วิตามินเอ, วิตามินซี, วิตามินดี, วิตามินเค อีกทั้งยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต เช่น โปแตสเซียม, เหล็ก, ทองแดง, ไอโอดีน และสังกะสี รวมทั้ง กรดอะมิโน ถึง 20 ชนิด
- มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ธรรมชาติแบบทวีคูณ
- ช่วยกระบวนการย่อยสลาย เช่น ตอซัง ฟางข้าว อินทรียวัตถุต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
เพียง 7 วัน ฟางจะอ่อนนุ่ม และสามารถ ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย, ดินโปร่ง มีรูพรุนอากาศถ่ายเทดี ทั้งยังลดปัญหาดินเปรี้ยว ดินสนิม และยังช่วยแก้ปัญหาเคมีตกค้างหน้าดิน สร้างปุ๋ยให้นาข้าว ฉีดพ่นรดราดก่อนไถกลบ แล้วทิ้งไว้ 15 วัน อัตรา 100 ซี.ซี.ต่อ 1 ไร่
- มีคุณสมบัติในการช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้สามารถนำไปใช้ได้ง่าย ทำให้พืชกินปุ๋ยได้มากครบถ้วนมากขึ้น เซลล์แข็งแรง เกิดภูมิต้านทานโรค และแมลงเข้ามาทำลาย
- ช่วยให้พืชสามารถต้านทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความแห้งแล้งเพราะรากข้าวแผ่ขยายยึดเกาะได้ลึกขึ้น
- เป็นสารโปรตีนจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารพิษและจุลินทรีย์ก่อโรคไม่เป็นอันตรายต่อเกษตร