พิมพ์
หมวด: Article
ฮิต: 155
การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด กับพืชทุกชนิด จะช่วยให้พืชมีระบบโครงสร้าง ลำต้น ใบ ราก ที่แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี เนื่องจากการขยายเซลล์ในส่วนต่างๆของพืช มีผลทำให้ระบบรากแข็งแรง และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดิน น้ำและปุ๋ยได้มากกว่าเดิม ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วย ให้พืชติดดอกออกผลก่อนกำหนด ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด มีสารสกัดธรรมชาติจากธัญพืชและสมุนไพรความเข้มข้น 7 เท่าช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช มีสารเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึม มีกรดอะมิโนเข้มข้น ที่พืชนำไปใช้ได้ทันที หลังการฉีดพ่นเพียง 1 ชั่วโมงทำให้พืชกระตุ้นการสังเคราะห์แสง การแบ่งเซลล์และขยายเซลล์ทำให้พืชโตเร็วกว่าปกติ 2-3 เท่า ดูดซึมเร็วภายใน 7 นาทีเห็นผลเร็วสุด ภายใน 3 ชั่วโมง ช้าสุดไม่เกิน 2 วันเพิ่มผลผลิต 100% เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนปุ๋ย 70-100%  ย่นระยะเวลาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดผลิตจากสารสกัดสมุนไพร และแร่ธรรมชาติมีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินช่วยย่อยสลายฟางข้าว และอินทรีย์วัตถุในดินกำจัดเชื้อราและยับยั้ง การงอกของเมล็ดวัชพืชช่วยทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ละลายง่ายและปลดปล่อยธาตุอาหาร ได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยต้อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด เช่นยาฆ่าหญ้า,ยาฆ่าหนอนหรือใช้ร่วมกับปุ๋ย,ฮอร์โมน,วิตามินพืชอื่นๆ ได้ผลดียิ่ง ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดอุดมไปด้วยสารอาหารที่พืชต้องการ ใช้ง่าย เพียงแค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่น ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 50-200% ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุดเดียวใช้ได้กับพืชทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด 
 
 
ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดเป็นสารสกัดเข้มข้น ดังนั้นการใช้ต้องศึกษาวิธีการใช้ให้ละเอียดจากคู่มือ ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการใช้ให้ได้ผล สามารถใช้ได้ตลอดวัน เพราะส่วนผสมของสารสกัดที่ไปเปิดปากใบพืชทำให้พืชดูดซึมสารได้ดี น้ำที่ใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดสามารถใช้น้ำตามแหล่งธรรมชาติได้ทุกที่เพราะมีส่วรผสมของสารปรับสภาพน้ำ การที่จะผสมยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา สามารถใช้ผสมกันได้แต่ต้องลดปริมาณยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าเชื้อราลงครึ่งหนึ่ง ตามที่ฉลากกำหนด ควรฉีดพ่นบางๆ กับพืชทุกชนิด ถ้าฉีดชุ่ม พืชได้รับสารในปริมาณมาก จะทำให้ชะงักการเจริญเติบโตหรือใบเหลืองได้