พิมพ์
หมวด: Article
ฮิต: 147
ผลิตภัณฑ์ ตราทำมะชาด คืนชีวิตให้ผืนดินนำความสมบูรณ์สู่ผืนดินเหมือนเปิดป่าใหม่ๆ คืนธรรมชาติสู่ผืนโลก
ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด เป็นอะโนโปรตีน ที่สกัดจากธัญพืชพืชธรรมชาติซึ่งอยู่ในรูปอะมิโนโปรตีนซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ฮอร์โมน แต่เป็นสารอาหารสำหรับพืชสูตรเข้มข้นในรูปของอะมิโน ประเภทโปรตีน และคาร์โบไฮเดรด อุดมไปด้วย กรดอะมิโน 18 ชนิด ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังมีส่วนผลมของสารเปิดปากใบสำหรับพืช และสารปรับสภาพน้ำ ทำให้ สามารถใช้ได้กับน้ำทุกประภท อะมิโนโปรตีนสารอาหารซึ่งพืชสามารถดึงไปใช้ได้ในทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง จึงทำให้พืชฟื้นตัวได้ดี ช่วยยืดและขยายเซลล์ของพืช
 
ช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผลผลิตของท่าน
1 ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเติมโตไม่เต็มที่
2 อ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
3 ให้ผลผลิตตกต่ำ คุณภาพไม่ดี
ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด ช่วยพืชท่านได้ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดคือสารสกัดจากธัญพืชธรรมชาติ และสมุนไพรต่าง ๆ โดยสูตรเฉพาะ ซึ่งอยู่ในรูปอมิโนเคมี คุณภาพสูงจากด้วยวัตถุดิบในประเทศของเราประกอบด้วย กรด อะมิโนจำเป็น 18 ชนิด และเข็มข้นมากถึง 130 กรัม/ลิตร กรดอมิโนเป็นสารอาหารพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แม้กระทั่งพืชก็ต้องการ กรดอะมิโนเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติมโตและบำรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมทั้งช่วยควบคุม แรงดัน ออสโมติกในเซลล์ให้เป็นปกติมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายต่อเซลล์และความ เสียหายให้กับพืชได้ ผลิตภัณฑ์อะมิโนโปรตีนตราทำมะชาด เป็นนาโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการเกษตรเกิดจากการค้นคว้าวิจัยและทดลองใน ห้องปฏิบัติการมายาวนาน จนประสบผลสำเร็จ ได้กรดอะมิโนสำหรับพืชทุกชนิด
โดยสกัดมาจากธัญพืชประเภทถั่ว กระดูกไก่ เปลือกไข่ สาหร่ายทะเล หัวมันสำปะหลัง และสมุนไพรหลากหลายชนิด ด้วยสูตรเฉพาะ โดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนในรูปแบบของ “พอลิเมอร์เปปไทด์”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพของแร่ธาตุในดินและน้ำ เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบอะมิโนโปรตีนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร โดยสาร แอ็คทิฟ เอซิด (Active Acid) มาช่วยกระตุ้นเซลล์ของพืชให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด
 
1.กระตุ้นการสร้างโปรตีนเร่งแป้งเพิ่มน้ำหนัก  
2.กระตุ้นการแบ่งเซลล์ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
3.กระตุ้นการยืดตัวและขยายตัวของเซลล์  
3.เสริมสร้างผนังเซลล์(เก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาแล้งป้องกันแมลง) 
4.กระตุ้นการดูดปุ๋ย(NPK)