เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตร 131 ล้านไร่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเกษตรกรรมแห่งใหญ่ของโลก ทั้งนี้เกษตรกรไทยมีการใช้ปุ๋ย อาหารเสริม เพื่อช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น แต่ในปัจุบัน ได้มีการกล่าวถึง สารกระตุ้นทางชีวภาพ ที่ผลิตโดยการสกัดธัญญพืช จนได้สารออร์แกนิค โซลูชั่นเข้มข้นในรูปของอะมิโนโปรตีนน้ำตาลกลูโคสและฟรุ๊ตโทสให้เป็นน้ำตาลแปรรูป คือ น้ำตาลลีวูโลส เดกซ์โทรส มอลโทส วิตามินบีคอมเพล็กซ์ , วิตามินเอ, วิตามินซี,วิตามินดี,วิตามินเค และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช   เช่น โปแตสเซียม, เหล็ก, ทองแดง, ไอโอดีน และสังกะสี รวมทั้ง กรดอะมิโน ถึง 20 ชนิด
 
การเปรียบเทียบหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด กับสารออร์แกนิค โซลูชั่น อะมิโนโปรตีนตราทำมะชาดกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไป
 
- ส่วนผสมที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์นั้น เป็นสารอาหารที่ต่างมีอยู่แล้วในดินตามธรรมชาติ
- การเก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างไม่ถูกวิธีอาจจะมีผลทำให้หัวเชื้อจุลินทรีย์เสื่อม คุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
 
อะมิโนโปรตีน ตราทำมะชาด
- เป็นสารสกัดจากธรรมชาติประกอบไปด้วยโปรตีนน้ำตาลกลูโคสและฟรุ๊ตโทสแล้วเปลี่ยนเป็นสารอาหารแปรรูป คือ น้ำตาลลีวูโลส เดกซ์โทรส มอสโทส วิตามินบีคอมเพล็กซ์, วิตามินเอ, วิตามินซี, วิตามินดี, วิตามินเค อีกทั้งยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต เช่น โปแตสเซียม, เหล็ก, ทองแดง, ไอโอดีน และสังกะสี รวมทั้ง กรดอะมิโน ถึง 20 ชนิด
- มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ธรรมชาติแบบทวีคูณ
- ช่วยกระบวนการย่อยสลาย เช่น ตอซัง ฟางข้าว อินทรียวัตถุต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
เพียง 7 วัน ฟางจะอ่อนนุ่ม และสามารถ ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย, ดินโปร่ง มีรูพรุนอากาศถ่ายเทดี ทั้งยังลดปัญหาดินเปรี้ยว ดินสนิม และยังช่วยแก้ปัญหาเคมีตกค้างหน้าดิน สร้างปุ๋ยให้นาข้าว ฉีดพ่นรดราดก่อนไถกลบ แล้วทิ้งไว้ 15 วัน อัตรา 100 ซี.ซี.ต่อ 1 ไร่
- มีคุณสมบัติในการช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้สามารถนำไปใช้ได้ง่าย ทำให้พืชกินปุ๋ยได้มากครบถ้วนมากขึ้น เซลล์แข็งแรง เกิดภูมิต้านทานโรค และแมลงเข้ามาทำลาย
- ช่วยให้พืชสามารถต้านทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความแห้งแล้งเพราะรากข้าวแผ่ขยายยึดเกาะได้ลึกขึ้น
- เป็นสารโปรตีนจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารพิษและจุลินทรีย์ก่อโรคไม่เป็นอันตรายต่อเกษตร
 
การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด กับพืชทุกชนิด จะช่วยให้พืชมีระบบโครงสร้าง ลำต้น ใบ ราก ที่แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี เนื่องจากการขยายเซลล์ในส่วนต่างๆของพืช มีผลทำให้ระบบรากแข็งแรง และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดิน น้ำและปุ๋ยได้มากกว่าเดิม ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วย ให้พืชติดดอกออกผลก่อนกำหนด ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด มีสารสกัดธรรมชาติจากธัญพืชและสมุนไพรความเข้มข้น 7 เท่าช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช มีสารเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึม มีกรดอะมิโนเข้มข้น ที่พืชนำไปใช้ได้ทันที หลังการฉีดพ่นเพียง 1 ชั่วโมงทำให้พืชกระตุ้นการสังเคราะห์แสง การแบ่งเซลล์และขยายเซลล์ทำให้พืชโตเร็วกว่าปกติ 2-3 เท่า ดูดซึมเร็วภายใน 7 นาทีเห็นผลเร็วสุด ภายใน 3 ชั่วโมง ช้าสุดไม่เกิน 2 วันเพิ่มผลผลิต 100% เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนปุ๋ย 70-100%  ย่นระยะเวลาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดผลิตจากสารสกัดสมุนไพร และแร่ธรรมชาติมีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินช่วยย่อยสลายฟางข้าว และอินทรีย์วัตถุในดินกำจัดเชื้อราและยับยั้ง การงอกของเมล็ดวัชพืชช่วยทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ละลายง่ายและปลดปล่อยธาตุอาหาร ได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยต้อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิด เช่นยาฆ่าหญ้า,ยาฆ่าหนอนหรือใช้ร่วมกับปุ๋ย,ฮอร์โมน,วิตามินพืชอื่นๆ ได้ผลดียิ่ง ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดอุดมไปด้วยสารอาหารที่พืชต้องการ ใช้ง่าย เพียงแค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่น ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 50-200% ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุดเดียวใช้ได้กับพืชทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด 
 
 
ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดเป็นสารสกัดเข้มข้น ดังนั้นการใช้ต้องศึกษาวิธีการใช้ให้ละเอียดจากคู่มือ ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการใช้ให้ได้ผล สามารถใช้ได้ตลอดวัน เพราะส่วนผสมของสารสกัดที่ไปเปิดปากใบพืชทำให้พืชดูดซึมสารได้ดี น้ำที่ใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดสามารถใช้น้ำตามแหล่งธรรมชาติได้ทุกที่เพราะมีส่วรผสมของสารปรับสภาพน้ำ การที่จะผสมยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา สามารถใช้ผสมกันได้แต่ต้องลดปริมาณยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าเชื้อราลงครึ่งหนึ่ง ตามที่ฉลากกำหนด ควรฉีดพ่นบางๆ กับพืชทุกชนิด ถ้าฉีดชุ่ม พืชได้รับสารในปริมาณมาก จะทำให้ชะงักการเจริญเติบโตหรือใบเหลืองได้ 
 

โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตทั้งของมนุษย์ สัตว์ และพืช แต่สิ่งที่พืชต้องการกลับไม่ใช่โปรตีน แต่เป็นกรดอะมิโน ที่เป็นหน่วยเล็ก ๆ ของโปรตีนนั่นเอง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะต้องมีองค์ประกอบของอินทรีย์สารที่เรียกว่าโปรตีน (Proteins) ในสารโปรตีนนี้ ประกอบด้วย โมเลกุลของสารย่อยต่างๆ มาต่อเรียงกันเป็นลูกโซ่ และสารย่อยๆ เหล่านั้น เรียกว่า อะมิโน แอซิด หรือ กรดอะมิโน (Amino acids) กล่าวอีกนัยหนึ่ง กรดอะมิโน ก็คือ ต้นกำเนิด ของ สารโปรตีน นั่นเอง ดังนั้น กรดอะมิโน จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า กรดอะมิโน มีอยู่ 20 ชนิด และแต่ละชนิด มีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันไป ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อะมิโน แอซิด เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนและเอนไซม์ ที่พืชจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใช้ การดูดซึมอะมิโนจะเร็ว และใช้ได้ทันที พืชจะให้การตอบสนองที่ดีมากขึ้นไปกว่าการใช้ปุ๋ยแต่เพียงอย่างเดียว กรดอะมิโนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสังเคราะห์โปรตีน ในแต่ละขั้นของการสังเคราะห์ จะมีกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิดที่เกี่ยวข้อง กรดอะมิโนมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการทางชีวภาพของพืช ทั้งทางตรง และทางอ้อม นอกจากการให้กรดอะมิโนทางใบแล้ว ยังสามารถใช้ทางดินได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียในดินเจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การมีดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากยิ่งขึ้น การฉีดพ่นกรดอะมิโน ทางใบให้กับพืช เป็นการให้กรดอะมิโนที่สำคัญ และจำเป็นแก่พืช โดยพืชสามารถนำไปใช้สังเคราะห์เป็นโปรตีนได้ทันที เสมือนการให้ปุ๋ยทางลัด และเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด พืชทุกชนิดนั้นนอกจากจะต้องการ ดิน, แสงแดด, ฝน, และอากาศ แล้วยังต้องการโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โปรตีนถูกสร้างขึ้นจากกรดอะมิโนหลายๆตัวประกอบเข้าด้วยกัน

ปกติแล้วพืชจะสร้างกรดอะมิโนที่จำเป็นขึ้นมาจากองค์ประกอบพื้นฐานซึ่งคือ คาร์บอน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, และไนโตรเจน เริ่มแรกนั้นพืชจะนำคาร์บอนและออกซิเจนที่ได้จากอากาศมาผสมกับไฮโดรเจนที่ได้จากน้ำในดิน สิ่งที่ได้เรียกว่า Carbon Hydrate กระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง จากนั้น Carbon Hydrate จะถูกนำไปผสมกับไนโตรเจนที่พืชดูดซึมมาจากดิน สิ่งที่ได้ก็คือ “กรดอะมิโน ชนิด L” 
การที่พืชได้รับกรดอะมิโนในปริมาณที่พอเหมาะเป็นที่รู้กันว่าจะนำไปสู่ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตที่มากขึ้นปริมาณการให้กรดอะมิโนแก่พืชด้วยการฉีดพ่นทางใบนั้น ต้องดูที่ชนิดของพืช และระยะการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลัก พืชจะดูดซึมกรดอะมิโนเข้าไปผ่านทางปากใบ ส่วนปริมาณที่สามารถรับได้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิเป็นสำคัญ ในบางสภาวะ พืชขาดสารอาหารบางชนิด ไม่สามารถผลิตกรดอะมิโนได้ตามความต้องการ ทำให้พืชไม่สมบูรณ์ หรือ ออกดอก ออกผลได้ไม่มาก หรือผลผลิตไม่สมบูรณ์ บิดเบี้ยว ผลเล็ก จึงจำเป็นต้องใช้กรดอะมิโนสำเร็จรูป เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ตามความต้องการ ไม่ต้องผ่านขบวนการทางชีวเคมีที่พืชต้องสร้างขึ้นเอง เสมือนหนึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงพืช เพื่อช่วยเพิ่มและให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สมบูรณ์
กรดอะมิโน ให้ธาตุไนโตรเจน ( N ) เร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นอะมิโนคีเลต     ซึ่งพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยธรรมดา ส่งผลให้ช่อดอกของพืชมี ความยาวช่อเพิ่มขึ้น จำนวนดอกและการแตกยอดใหม่ของพืชเพิ่มขึ้น กรดอะมิโนช่วยผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซินได้ 
สารคีเลต (Chelate) คืออะไร 
คือสารอินทรีย์เคมี ซึ่งสามารถรวมกับธาตุอาหารที่มีประจุบวก เช่น เหล็ก, สังกะสี, ทองแดง, แมงกานีส เป็นต้น ปฏิกิริยาการรวมนี้เรียกว่า chelation โดยสารคีเลตจะล้อมธาตุเหล่านั้นไว้ไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่อื่น เข้าทำปฏิกิริยาได้ จึงทำให้ธาตุคีเลตนี้ ไม่ตกตะกอน จึงเป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้น คีเลตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ดี พืชจึงสามารถดูดซึมผ่านรากหรือใบ นำธาตุอาหารรองเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
สารคีเลตที่ใช้ทำปุ๋ยจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
1. สารคีเลตอินทรีย์จากธรรมชาติ เช่น กรดฮิวมิค กรดฟีโนลิก กรดซิตริก และ กรดอะมิโน 
2. สารคีเลตสังเคราะห์ ที่สามารถจับกับธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี และแมงกานีสได้ เช่น EDTA ย่อมาจาก เอทิลีนไดอามีน เตตรา อะเซติก แอซิด เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ ตราทำมะชาด คืนชีวิตให้ผืนดินนำความสมบูรณ์สู่ผืนดินเหมือนเปิดป่าใหม่ๆ คืนธรรมชาติสู่ผืนโลก
ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด เป็นอะโนโปรตีน ที่สกัดจากธัญพืชพืชธรรมชาติซึ่งอยู่ในรูปอะมิโนโปรตีนซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ฮอร์โมน แต่เป็นสารอาหารสำหรับพืชสูตรเข้มข้นในรูปของอะมิโน ประเภทโปรตีน และคาร์โบไฮเดรด อุดมไปด้วย กรดอะมิโน 18 ชนิด ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังมีส่วนผลมของสารเปิดปากใบสำหรับพืช และสารปรับสภาพน้ำ ทำให้ สามารถใช้ได้กับน้ำทุกประภท อะมิโนโปรตีนสารอาหารซึ่งพืชสามารถดึงไปใช้ได้ในทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง จึงทำให้พืชฟื้นตัวได้ดี ช่วยยืดและขยายเซลล์ของพืช
 
ช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผลผลิตของท่าน
1 ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเติมโตไม่เต็มที่
2 อ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
3 ให้ผลผลิตตกต่ำ คุณภาพไม่ดี
ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด ช่วยพืชท่านได้ผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาดคือสารสกัดจากธัญพืชธรรมชาติ และสมุนไพรต่าง ๆ โดยสูตรเฉพาะ ซึ่งอยู่ในรูปอมิโนเคมี คุณภาพสูงจากด้วยวัตถุดิบในประเทศของเราประกอบด้วย กรด อะมิโนจำเป็น 18 ชนิด และเข็มข้นมากถึง 130 กรัม/ลิตร กรดอมิโนเป็นสารอาหารพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แม้กระทั่งพืชก็ต้องการ กรดอะมิโนเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติมโตและบำรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมทั้งช่วยควบคุม แรงดัน ออสโมติกในเซลล์ให้เป็นปกติมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายต่อเซลล์และความ เสียหายให้กับพืชได้ ผลิตภัณฑ์อะมิโนโปรตีนตราทำมะชาด เป็นนาโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการเกษตรเกิดจากการค้นคว้าวิจัยและทดลองใน ห้องปฏิบัติการมายาวนาน จนประสบผลสำเร็จ ได้กรดอะมิโนสำหรับพืชทุกชนิด
โดยสกัดมาจากธัญพืชประเภทถั่ว กระดูกไก่ เปลือกไข่ สาหร่ายทะเล หัวมันสำปะหลัง และสมุนไพรหลากหลายชนิด ด้วยสูตรเฉพาะ โดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนในรูปแบบของ “พอลิเมอร์เปปไทด์”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพของแร่ธาตุในดินและน้ำ เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบอะมิโนโปรตีนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร โดยสาร แอ็คทิฟ เอซิด (Active Acid) มาช่วยกระตุ้นเซลล์ของพืชให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด
 
1.กระตุ้นการสร้างโปรตีนเร่งแป้งเพิ่มน้ำหนัก  
2.กระตุ้นการแบ่งเซลล์ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
3.กระตุ้นการยืดตัวและขยายตัวของเซลล์  
3.เสริมสร้างผนังเซลล์(เก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาแล้งป้องกันแมลง) 
4.กระตุ้นการดูดปุ๋ย(NPK)
 

ในแต่ละวันผิวจะต้องเผชิญหน้ากับฝุ่นควัน แสงแดด และมลภาวะรอบตัวอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ผิวอาจจะเกิดความเสื่อมสภาพได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารก็ยังส่งผลโดยตรงต่อผิวหน้าเช่นกัน วันนี้เราจึงมีตัวช่วยดีๆ ในการทำให้ผิวหน้าของคุณขาวกระจ่างใสเปล่งประกายอยู่เสมอ ด้วยวิธีในการผลัดเซลล์ผิว ที่จะช่วยทำให้ผิวที่เสื่อมสภาพหลุดออก เผยผิวใหม่ที่แลดูสุขภาพดียิ่งขึ้น มาดูกันว่ามีไอเท็มจากธรรมชาติประเภทใดบ้างอะไรที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวหน้าให้กับสาวๆ ได้เป็นอย่างดี


1.ว่านหางจระเข้ เรียกว่าไอเท็มยอดฮิตของสาวๆ ที่จำเป็นต้องมีติดตัวไว้ เพราะมีคุณประโยชน์มากมายต่อทั้งผิวกายและผิวหน้า โดยสาวๆ สามารถนำว่านหางจระเข้บริสุทธิ์ที่ได้จากใบว่านหางจระเข้มาขัดผิวหน้าอย่างแผ่วเบาเป็นประจำ วิธีนี้จะช่วยทำให้เซลล์ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพหลุดออกไป เป็นสูตรหน้าใสที่จะช่วยกระตุ้นการเกิดผิวใหม่ที่สุขภาพดียิ่งขึ้น และยังช่วยเติมน้ำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วย

 2.น้ำผึ้ง น้ำผึ้งมีสรรพคุณดีงามกับผิวหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการเกิดแบคทีเรียบนผิว หรือการช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเผยผิวที่เปล่งประกายมี
ออร่า
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยวิธีการคือ ให้ใช้น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะผสมกับนมสด 2 ช้อนโต๊ะ แล้วนำไปพอกหน้าเอาไว้ประมาณ 20 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่น ทำเป็นประจำ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ผิวหน้าจะกระจ่างใสมากยิ่งขึ้น

 

3.มะละกอ สุดยอดผลไม้สรรพคุณนานัปการ นอกจากจะมีคุณประโยชน์ในการรับประทานแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นสูตรหน้าใสในการผลัดเซลล์ผิวหน้าได้ด้วย วิธีการก็คือนำเนื้อมะละกอมาผสมเข้ากับแตงกวาและอะโวคาโด บดให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปพอกบนผิวหน้าของคุณทิ้งไว้ 20 นาทีและล้างออกด้วยน้ำอุ่น จะช่วยทำให้ผิวหน้าของสาวๆ มีความเปล่งปลั่ง ชุ่มชื้น เนียนเรียบอย่างเป็นธรรมชาติ

 

4.ขมิ้น ปิดท้ายด้วยสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการอักเสบบนผิวหน้า ผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ เพื่อเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสกว่าเดิม วิธีก็คือ นำผงขมิ้น 1 ช้อนชาผสมกับนมและน้ำ จากนั้นนำมาพอกไว้บนผิวหน้า ทิ้งไว้ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า ผิวหน้าของสาวๆ จะเนียนเรียบ สว่างกระจ่างใส เปล่งปลั่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 


และนี่ก็คือ สูตรหน้าใสจากธรรมชาติที่ทำได้ง่ายๆ ในราคาประหยัด อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อผิวหน้าที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมามีผิวหน้าที่เปล่งปลั่ง เนียนเรียบ สดใสมากยิ่งขึ้น สาวๆ สามารถลองนำเอาไปทำตามกันดูได้นะคะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หรือจะให้ง่ายกว่านั้นก็ใช้สบู่เลอมองเลยคะ ง่ายที่สุด