ไว-แมกซ์ เฮอร์เบิล โชลูชั่นผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช ขนาด 1,000 มล.

สั่งพิมพ์อีเมล
ไว-แมกซ์เป็นสารออร์แกนิค โซลูชั่น ใช้สำหรับกระตุ้นภูมิต้านทานโรคพืชชนิดพิเศษ ใช้ป้องกันการเกิดโรคเชื้อรา เชื้อไวรัส และแบ็คทีเรีย ในพืชทุกชนิดทำให้พืชเกิดภูมิคุ้มกัน ตัวเองขึ้นเองโดยหลักทางธรรมชาติ ไม่มีสารพิษสารเคมีตกค้างในพืช
ยังไม่มีการกำหนดรูปภาพ
ราคาฐาน 990,00 ฿
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขาย 841,00 ฿
gross price plus delivery
ส่วนลด -149,00 ฿
จำนวนภาษี
คำอธิบาย

ไว-แมกซ์สารออร์แกนิค โซลูชั่น ทำให้พืชแข็งแรง ต่อสู้กับโรคและแมลงด้วยตัวพืชเอง ป้องกันและกำจัด เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียน เช่น ไฟทอป ธอร่า ฟูซาเรียม ราสีชมพู กรีนนิ่ง แคงเกอร์ ฯลฯ

เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคในมะละกอ,องุ่น,พริก,พืชตระกูลแตง ที่ใช้ได้ผลกันมานับ 10 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดด้วยหลักการทางเกษตรอินทรีย์ ไม่มีมีส่วนผสมของสารเคมีใด ๆ เมื่อพืชได้รับสารจากคอนแดน แนนนิน เข้าไป พืชก็ได้รับสัญญาณว่า มีเชื้อโรคเข้ามาโจมตีแล้ว พืชก็จะหลั่งสารที่มีอยู่ในธรรมชาติของต้นพืชออกมาต้านทานโรคพืช ฉะนั้นไว-แมกซ์ จะทำหน้าที่ คล้ายวัคซีนพืชนั่นเองอีกทั้งยังช่วยบำรุงต้น สะสมอาหาร ดึงยอด เปิดตาดอก ให้พืช ไว-แมกซ์สารออร์แกนิค โซลูชั่น เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับพืชที่สกัดจากธรรมชาติ มีส่วนประกอบหลักคือ คอนเดนเซด แทนนิน (Condensed tannins) เป็นสารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenol) ซึ่งเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุด ข่า ขมิ้น และอื่น ๆ ตามกรรมวิธีการผลิตโดบเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์ "ทำมะชาด"ที่ผ่านขบวนการทำให้บริสุทธิ์ และผ่านขบวนการย่อยด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ จนพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ไว-แมกซ์ จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืชทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และ ยังเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลของพืช ซึ่งจะส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้นขั้นตอนการออกฤทธิ์

ในการสร้างภูมคุ้มกันโรคของพืช ไว-แมกซ์ จะเข้าจับกับผนังเซลของเนื้อเยื่อพืช เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลเนื้อเยื่อพืชพร้อมทั้งออกฤทธิ์ต่อต้านโรค โดยตัว แทนนิน จะทะลุผ่านผนังเซลพืชเข้าไปสะสมอยู่ในนิวเครียสของเซลพืชและเข้าไปจับกับสาร DNA เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (PLLYGLUCOSAMINEOLIGOMERS-DNA COMPLEX) แล้วไปกระตุ้นเอ็นไซม์ RNA POLYMERASE ที่ถูกเก็บอยู่ในโครมาติน (CHROMATIN) ให้ทำงานอย่างรวดเร็ว ในการสร้างโปรตีนเอ็นไซม์ กว่า 20 ชนิด แช่น CHITINASE, beta-GLUCANASE ฯลฯ ที่จะถูกปล่อยออกไปทำลายสิ่งที่ปแลกปลอมภายนอกเซล

โดยปกติโปรตีนเอ็นไซม์ทั้งหมดจะถูกเซลของพืชสร้างขึ้นเมื่อพืชถูกรบกวนด้วยสิ่งแปลกปลอม (เข่น เขื้อรา, แบคทีเรีย) ในปริมาณที่กำกัด แต่เมื่อเซล์ของพืชถูกกระตุ้นด้วย ไว-แมกซ์ แล้ว การสร้างโปรตีนเอ็นไซม์ของพืชจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 20 เท่าของปริมาณปกติ ซึ่งจะช่วยในการยับยั้งสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น ผลจากการใช้ ไว-แมกซ์ กระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช จะทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ต้านทานต่อโรคได้ดีขึ้นและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25% จากปกติ

กระบวนการผลิด ใช้เทคโนโลยี Triple distillation คือ วิธีทำให้สารสกัดมีความเข้มข้นขึ้นมากอีก 10 เท่าตัว และมีขนาดเล็กละเอียดระดับนาโน เพื่อให้ซึมผ่านผนังพืชได้ ขั้นตอนการสกัดและปรุงสารด้วยวิธีทางชีวภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้กับสิ่งมีชีวิต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ ไว-แมกซ์

1. เพิ่มภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืชและทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง

2. ลำต้น, กิ่ง และใบ มีความแข็งแรงขึ้น

3. ปลอดภัยต่อผู้ใช้เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100%

4. ลดค่าใช้จายของยาและอาหารเสริมประเภทอื่น

 

วิธีการใช้ ผสม ไว-แมกซ์ 30-40 ซีซี (3-4 ช้อนโต๊ะ) ในน้ำ20 ลิตร (1ปีบ) คนให้เข้ากัน ฉีดพ่นตามกิ่ง ใบ ดอก ผล และบริเวณโคนต้นของพืชทุก 7-15 วัน
 
ข้อแนะนำ1. สามารถใช้ คอนแดน แทนนินได้กับพืชทุกชนิดโดยสามารถปรับปริมาณการใช้ได้ตามความเหมาะสม
2. สามารถใช้ คอนแดน แทนนิน ร่วมกับปุ๋ยและอาหารเสริมประเภทอื่นที่ไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ
3. สามารถใช้ คอนแดน แทนนิน ร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิด โดยให้ผสม คอนแดน แทนนินกับ โคโคมิกซ์ แล้วผสมยาฆ่าแมลงทีหลัง
การเก็บรักษา :ควรเก็บรักษาไว้ในที่ร่มหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงและปิดฝาให้แน่นทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ
 
ทำไมต้องใช้ ไว-แมกซ์
 
1. ภาวะของโลกที่เปลี่ยนไป ฤดูกาลไม่แน่นอน ทำให้พืชปรับตัวไม่ค่อยจะทันทำให้พืชเป็นโรคได้ง่าย
2. การใช้สารเคมีต่าง ๆ ทำให้พืชที่เราปลูกอ่อนแอลง
3. การระบาดของแมลงพาหะโรคพืชอย่างรวดเร็ว เช่นแมลงหวี่ขาว
4. การออกดอกออกผลตลอดเวลาของมะละกอ ทำให้ต้นพืชอ่อนแอได้ง่าย เนื่องจากบางครั้งธาตุอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอ
5. ภาวะความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำและดินที่พืชได้รับก็มีผลลต่อการอ่อนแอของพืชได้มากเช่นกัน
ฉะนั้นเราควรสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชที่เรารักอยู่เสมอ ให้เขาพร้อมเสมอที่จะต้องสู้กับสิ่งเร้าภายในและภายนอกที่กระทบ
ไว-แมกซ์ คือ คำตอบสุดท้าย ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชในปัจจุบัน    
ไว-แมกซ์ เป็นยาเย็นออกฤทธิ์สัมผัสและดูดซึม สามารถฉีดผ่าดอกได้สามารถทำลายเชื้อโรคได้มากกว่า 99% ที่ผิวนอกใช้ได้ทั้งช่วงก่อนและหลังการเก็ยเกี่ยวผลผลิต ปลอดภัยเพราะเสื่อมสลายอย่างรวดเร็วไม่มีสารพิษตกค้าง และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 
 
*หมายเหตุ* สามารถใช้ร่วมกับยาได้ทุกชนิด ยกเว้นสารจับใบ ที่ขามตามท้องตลาดทั่วไป
 
 
จำนวนหน่วยในกล่อง1

บทวิจารณ์

วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563
ผลิตภัณฑ์นี้กันราน้ำค้างได้ดีทีเดียว การจัดส่งไวมาก ทางร้านตอบคำถามได้ดี เดี๋ยวลงรุ่นหน้าซื้ออีกครับ
วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563
ใช้ดี ประหยัด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายกับคน และสัตว์เลี้ยง ฉีดผักต้นโต กรอบ หวาน อร่อย ของเขาดีจริง ๆ ขอแนะนำครับ