นาวามิกซ์ สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี" : ขนาด 1000 มล.

สั่งพิมพ์อีเมล
นาวามิกซ์ สารเพิ่มประสิทธิภาพ 1000 มล.. ใช้คลุกเคล้ากับ ปุ๋ยเคมี 50 กก. แล้วหว่านตามปกติ ใช้น้อยกว่า สารอาหารเข้มข้นกว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีได้มากขึ้น
- น้ำหนักเบา ขนส่งสะดวก
- เป็นแร่ธรรมชาติ เป็นมิตรต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ราคาฐาน 1265,00 ฿
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขาย 1075,00 ฿
gross price plus delivery
ส่วนลด -190,00 ฿
จำนวนภาษี
nawamiX 1
nawamiX 2
nawamiX 4
nawamiX 5
คำอธิบาย
  • นาวามิกซ์สารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราทำมะชาด"นวัตกรรมใหม่แห่งวงการเกษตร" คุณสมบัติใช้คลุกปุ๋ยได้ทุกสูตร ลดการสูญเสียปุ๋ย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นาวามิกซ์ผลิตภัณฑ์ของไทยนวัตกรรมล่าสุด การ “เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย”ช่วยลดการสูญเสียและสิ้นเปลืองปุ๋ย
  • ประโยชน์ : นาวามิกซ์ สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี  เคลือบเม็ดปุ๋ยไม่ให้ระเหิดสูญเสียไปในอากาศ รักษาธาตุอาหารในเม็ดปุ๋ยให้พืชครบเต็มเม็ดเต็มหน่วย  ปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงในดินทำให้พืชนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแพร่กระจายธาตุอาหารเข้าสู่รากพืช ลดปล่อยธาตุอาหาร ช่วยให้พืชกินปุ๋ยดีขึ้น กระตุ้นการเกิดราก สร้างคุณภาพดินให้ดีขึ้น
  •  
  • นาวามิกซ์เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี อยู่ในรูปของเหลวเข้มข้นสีดำ ผ่าน ขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่ง เป็นสูตรเฉพาะของ นาวามิกซ์ มีส่วนประกอบของสาหร่ายสกัด ที่มีอะมิโนแอซิด กว่า 17 ชนิด, พร้อมสารปรับปรุงสภาพดิน และสารเพิ่ม ประสิทธิภาพ นาวามิกซ์ นับเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่มีกลไก ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และทำให้พืชตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีมากขึ้น จึงทำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลงได้ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
  •  
  • นาวามิกซ์ ประกอบไปด้วยสารอาหารที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ทันทีทันใด มีความจำเป็น แก่พืชถึง 17 ชนิด ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ของเซลล์พืช ทำให้พืชดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ และนำไปใช้ได้ดีขึ้น และยังช่วยปรับสภาพดิน ฟื้นฟูดินเสื่อมสภาพ เพิ่มความสมบูรณ์แก่ดิน เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช ทนโรค ทนแมลง ทนแล้ง เพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก ขยายผล โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้พืชสามารถจับกับธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่มีอยู่หลายรูปแบบ ปุ๋ยและธาตุอาหารเหล่านั้นจึงถูกดูดซึมพร้อม ๆ กันกับนาวามิกซ์ เข้าสู่ต้นพืชทั้งทางรากและทางใบได้ดีมากขึ้นและยังสามารถเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและยาผ่านเซลล์พืชไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ต้องการธาตุอาหารนั้น ๆ ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลดความเป็นพิษ เนื่องจากความเข้มข้นสะสมของปุ๋ยและยาเมื่อน้ำระเหยแห้งไป  พืชจะตอบสนองต่อปุ๋ยและยาได้เร็วขึ้น  เพิ่มอัตราการการสังเคราะห์แสง โดยกระตุ้นให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์มากขึ้น จึงสามารถผลิตแป้งและน้ำตาลได้มากขึ้น  เพิ่มการสังเคราะห์ เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิค เร่งปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์ กรดอะมิโน ธาตุอาหารและฮอร์โมนต่าง ๆ จึงเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การงอกของเมล็ด การเกิดราก การแตกตา ดอก ยอด กิ่งข้าง และขนาดของล้าต้น กิ่งใบ และผล .ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคพืช และลดความเครียดจากภาวะแห้งแล้ง

 

* เคลือบเมล็ดปุ๋ยไม่ให้ระเหิดสูญเสียไปในอากาศ รักษาธาตุอาหารในเม็ดปุ๋ยให้พืชครบ เต็มเม็ดเต็มหน่วย

** ปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงในดิน ทำให้พืชนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

*** ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแพร่กระจายธาตุอาหารเข้าสู่รากพืช

**** จากปัจจัยหลักเหล่านี้ยูโอนิกซ์ จึงช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้เป็นอย่างมาก

 

คุณสมบัติ : นาวามิกซ์ เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี อยู่ในรูปแบบของเหลวเข้มข้นสีดำ ผลิตจากสารที่มาจากธรรมชาติ 100% ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ "ทำมะชาด" มีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งเพื่อช่วยการเจริญเติบโตของพืช พร้อมสารปรับปรุงสภาพดิน นาวามิกนับเป็นนวัตกรรมล่าสุด ที่มีกลไกในการช่วยเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและทำให้พืชตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีมากขึ้น จึงทำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

อัตราแนะนำ : นาวามิกซ์ เพียงแค่ 60 ซีซี (6 ช้อนโต๊ะ) ต่อปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม) นำนาวามิกซ์มาคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีให้เข้ากัน

(ห้ามนำน้ำหรือสิ่งอื่นๆมาผสมเพิ่มเด็ดขาด เพราะจะทำให้ปุ๋ยละลาย) เก็บปุ๋ยเคมีที่คลุก นาวามิกซ์ ไว้ในกระสอบเดิม 1 วัน ก่อนนำไปใช้หว่านตามปกติ โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงจากเดิมที่เคยใช้

วิธีใช้ : ฉีดพ่นทางใบโดยใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองฝอยให้ทั่วทั้งใบและลำต้น

  •  
  •  
จำนวนหน่วยในกล่อง1

บทวิจารณ์

วันศุกร์, 11 ธันวาคม 2563
ใช้คลุกปุ๋ยยูเรีย เพื่อเพิ่มสารอาหารให้พืชดีมาก ๆ เลย ไม่ต้องใช้ปุ๋ยสูตรอื่น เลย สามารถลดต้นทุนได้มากเลยครับ การจัดส่งของทางร้านไวมากโอกาสหน้าซื้ออีกแน่นอน