คลอโรพลาส I สารกระตุ้นโคโรฟิลพืช ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น

สั่งพิมพ์อีเมล
คลอโรพลาส I ออร์แกนนิค โซลูชั่นสำหรับพืชสูตรทนแล้ง แก้หนาว ชดเชยอาการการขาดแมกนีเชียมในพืช
สารกระตุ็นการทำงานของโคโรฟิลพืช
ราคาฐาน 1186,00 ฿
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขาย 1013,00 ฿
gross price plus delivery
ส่วนลด -173,00 ฿
จำนวนภาษี
คลอโรพลาส 3 F
คลอโรพลาส 1
คำอธิบาย

คลอโรพลาส I เป็นสารที่มุ่งเน้น การเจริญเติบโตของพืชเป็นหลัก พืชจะดูดซึม คลอโรพลาส I เข้าไปผ่านทางปากใบ ส่วนปริมาณที่สามารถรับได้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิเป็นสำคัญ ในบางสภาวะ พืชขาดสารอาหารบางชนิด ไม่สามารถผลิตกรดอะมิโนได้ตามความต้องการ ทำให้พืชไม่สมบูรณ์ หรือ ออกดอก ออกผลได้ไม่มาก หรือผลผลิตไม่สมบูรณ์ บิดเบี้ยว ผลเล็ก จึงจำเป็นต้องใช้ คลอโรพลาส I  ซึ่งเป็นกรดอะมิโนสำเร็จรูป เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ตามความต้องการ ไม่ต้องผ่านขบวนการทางชีวเคมีที่พืชต้องสร้างขึ้นเอง เสมือนหนึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงพืช เพื่อช่วยเพิ่มและให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สมบูรณ์
คลอโคโรพลาส I ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช้ฮอร์โมน ไม่ใช่สารเร่ง เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร เป็นสารกลุ่มโคโรพลาส สกัดจากธัญพืช ช่วยกระตุ้นเซลล์พืชให้เจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี

คลอโคโรพลาส I หรือ อะมิโน แอซิด มีหน้าที่สำคัญกับพืชดังนี้

1.เร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิด ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ ขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืช เพิ่มน้ำหนักผล เร่งใบเขียว เร่งราก แตกยอด ขยายกอ เร่งสีดอก ผล

2.เร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและการต้านทานต่อโรค แมลง หรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล

3.อุดมด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดี พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

4.ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ในต้นพืช ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืช

 

เชื่อไหมว่า โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตทั้งของมนุษย์ สัตว์ และพืช แต่สิ่งที่ต้องการกลับไม่ใช่โปรตีน แต่เป็นกรดอะมิโน ที่เป็นหน่วยเล็ก ๆ ของโปรตีนนั่นเอง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะต้องมีองค์ประกอบของอินทรีย์สารที่เรียกว่าโปรตีน (Proteins) ในสารโปรตีนนี้ ประกอบด้วย โมเลกุลของสารย่อยต่าง ๆ มาต่อเรียงกันเป็นลูกโซ่ และสารย่อย ๆ เหล่านั้น เรียกว่า อะมิโน แอซิด หรือ กรดอะมิโน (Amino acids) กล่าวอีกนัยหนึ่ง กรดอะมิโน ก็คือ ต้นกำเนิด ของ สารโปรตีน นั่นเอง ดังนั้น กรดอะมิโน จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า กรดอะมิโน มีอยู่ 20 ชนิด และแต่ละชนิด มีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันไป ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

คลอโรพลาส I เป็น อะมิโน แอซิด ซึ่งก็คือสารตั้งต้นของฮอร์โมนและเอนไซม์ ที่พืชจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใช้ การดูดซึมอะมิโนจะเร็ว และใช้ได้ทันที พืชจะให้การตอบสนองที่ดีมากขึ้นไปกว่าการใช้ปุ๋ยแต่เพียงอย่างเดียว กรดอะมิโนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสังเคราะห์โปรตีน ในแต่ละขั้นของการสังเคราะห์ จะมีกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิดที่เกี่ยวข้อง กรดอะมิโนมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการทางชีวภาพของพืช ทั้งทางตรง และทางอ้อม นอกจากการให้กรดอะมิโนทางใบแล้ว ยังสามารถใช้ทางดินได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียในดินเจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การมีดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากยิ่งขึ้น การฉีดพ่นกรดอะมิโน ทางใบให้กับพืช เป็นการให้กรดอะมิโนที่สำคัญ และจำเป็นแก่พืช โดยพืชสามารถนำไปใช้สังเคราะห์เป็นโปรตีนได้ทันที เสมือนการให้ปุ๋ยทางลัด และเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด พืชทุกชนิดนั้นนอกจากจะต้องการ ดิน, แสงแดด, ฝน, และอากาศ แล้วยังต้องการโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โปรตีนถูกสร้างขึ้นจากกรดอะมิโนหลายๆตัวประกอบเข้าด้วยกัน

ปกติแล้วพืชจะสร้างกรดอะมิโนที่จำเป็นขึ้นมาจากองค์ประกอบพื้นฐานซึ่งคือ คาร์บอน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, และไนโตรเจน เริ่มแรกนั้นพืชจะนำคาร์บอนและออกซิเจนที่ได้จากอากาศมาผสมกับไฮโดรเจนที่ได้จากน้ำในดิน สิ่งที่ได้เรียกว่า Carbon Hydrate กระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง จากนั้น Carbon Hydrate จะถูกนำไปผสมกับไนโตรเจนที่พืชดูดซึมมาจากดิน สิ่งที่ได้ก็คือ “กรดอะมิโน ชนิด L”
การที่พืชได้รับกรดอะมิโนในปริมาณที่พอเหมาะเป็นที่รู้กันว่าจะนำไปสู่ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตที่มากขึ้นปริมาณการให้กรดอะมิโนแก่พืชด้วยการฉีดพ่นทางใบนั้น ต้องดูที่ชนิดของพืช และระยะ

คลอโคโรพลาส I เป็นกรดอะมิโน จึงสามารถ ให้ธาตุไนโตรเจน ( N ) เร่งการเจริญเติบโตของพืช
คลอโคโรพลาส Iพลาส I เป็นอะมิโนคีเลต ซึ่งพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยธรรมดา ส่งผลให้ช่อดอกของพืชมี ความยาวช่อเพิ่มขึ้น จำนวนดอกและการแตกยอดใหม่ของพืชเพิ่มขึ้น กรดอะมิโนช่วยผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซิน

คลอโรพลาสต์ (chloroplasts) เป็นพลาสติดที่มีสีเขียวพบเฉพาะในเซลล์พืช และสาหร่ายเกือบทุกชนิด พลาสติคมีเยื่อหุ้มสองชั้น ภายในโครงสร้างพลาสติคจะมีเม็ดสีหรือรงควัตถุบรรจุอยู่ ถ้ามีเม็ดสีคลอโรฟิลล์(chlorophyll) เรียกว่า คลอโรพลาสต์(pastid) ชนิดอื่นๆ นอกจากคลอโรพลาสต์ได้แก่ โครโมพลาส(chromoplast) เป็นพลาสติดที่บรรจุเม็ดสีชนิดต่างๆ เช่น ได้แก่ไม่มีเม็ดสีเรียกว่า ลิวโคพลาสต์ (leucoplast) ทำหน้าที่ เป็นแหล่งเก็บสะสมโปรตีนหรือเก็บสะสมแป้ง หน้าที่สำคัญของคลอโรพลาสคือการสังเคราะห์ด้วยแสง(photosynthesis) โดยแสงสีแดง และแสงสีน้ำเงิน เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุด

ภายในมีโครงสร้างคล้ายถุงแบน ๆ มีเยื่อหุ้ม เรียกว่า ไทลาคอยด์ (thylakoid) และไทลาคอยด์ จะเรียงซ้อนกันเป็นตั้ง เรียกว่า กรานุม (granum) แต่ละกรานุมมีโครงสร้างเชื่อมต่อถึงกัน บนไทลาคอยด์มีสารสีที่ใช้ในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง เช่น คลอโรฟีลล์ แคโรทีนอยด์ และมีของเหลวที่เรียกว่า สโตรมา อยู่รอบไทลาคอยด์ ในสโตรมามีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

จำนวนหน่วยในกล่อง1

บทวิจารณ์

วันศุกร์, 11 ธันวาคม 2563
ใช้แล้วมันเทศหัวดกได้ไร่ละ 4 ตัน ทีเดียว โอกาสหน้าสั่งอีกแน่นอน