วี-ซอยล์ ขนาด 1,000 มล.

สั่งพิมพ์อีเมล
กรดอะมิโนโปรตีนชนิดน้ําใช้ปรับบํารุงดิน ใช้ปรับสภาพความเป็นกรด ด่างของดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
ยังไม่มีการกำหนดรูปภาพ
ราคาฐาน 890,00 ฿
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขาย 756,00 ฿
gross price plus delivery
ส่วนลด -134,00 ฿
จำนวนภาษี
คำอธิบาย

กรดอะมิโนโปรตีนชนิดน้ําใช้บํารุงดิน ใช้ปรับสภาพความเป็นกรด ด่างของดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน วี-ซอยล์เป็นโปรตีนอะมิโน อะมิโนเพิ่มผลผลิต ช่วยเสริมการเจริญ เติบโตของพืช และจุลินทรีย์ในดิน ปรับโครงสร้างดินให้ดินร่วนซุย ช่วยดูดน้ําให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา ช่วยป้องกันการขาดแร่ธาตุ ช่วยทําให้พืชแข็งแรง เพิ่มขนาดผล เพิ่มสีสัน รสชาติของพืช กรดอะมิโนโปรตีนโปรตีนกรดอะมิโนชนิดน้ํา อะมิโนเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงดิน เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต ช่วยให้พืชแข็งแรง ระงับโรคของพืช เพิ่มจํานวนดอก ไม้ผล พืชผัก เพิ่มสีสันและเพิ่มรสชาติของพืช ช่วยปรับสภาพกรด ด่างในดิน ทําให้ดินร่วนซุย รากแข็งแรง เร่งดอก เร่งใบ เร่งผล เพาะต้นกล้าได้ ส่งเสริม การเกิดเม็ดดิน เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุแก่ดิน สินค้าปราศจากสารเคมี 100% จึงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ช่วยเร่งราก ใบ ดอก ให้พืชโตและแข็งแรง มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ช่วยปรับสภาพดินให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ดินสามารถระบายน้ําและอากาศได้ดี ใช้ได้กับพืชผักผลไม

จำนวนหน่วยในกล่อง1

บทวิจารณ์

วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563
ใช้แทนปุ๋ยรองพื้นได้เลยครับตัวนี้ ลองดูแล้วประทับใจมาก